Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Prahové hodnoty

4. Minimálny počet signatárov v prípade iniciatív zaregistrovaných v období po 1. 2. 2020

Tieto prahové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu.

Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).

Štát Minimálny pocet
Belgicko 14 805
Bulharsko 11 985
Česko 14 805
Dánsko 9 870
Nemecko 67 680
Estónsko 4 935
Írsko 9 165
Grécko 14 805
Španielsko 41 595
Francúzsko 55 695
Chorvátsko 8 460
Taliansko 53 580
Cyprus 4 230
Lotyšsko 5 640
Litva 7 755
Luxembursko 4 230
Maďarsko 14 805
Malta 4 230
Holandsko 20 445
Rakúsko 13 395
Poľsko 36 660
Portugalsko 14 805
Rumunsko 23 265
Slovinsko 5 640
Slovensko 9 870
Fínsko 9 870
Švédsko 14 805

3. Minimálny počet signatárov v prípade iniciatív zaregistrovaných v období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020

Tieto prahové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu.

Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).

Štát Minimálny pocet
Belgicko 15 771
Bulharsko 12 767
Česko 15 771
Dánsko 9 763
Nemecko 72 096
Estónsko 4 506
Írsko 8 261
Grécko 15 771
Španielsko 40 554
Francúzsko 55 574
Chorvátsko 8 261
Taliansko 54 823
Cyprus 4 506
Lotyšsko 6 008
Litva 8 261
Luxembursko 4 506
Maďarsko 15 771
Malta 4 506
Holandsko 19 526
Rakúsko 13 518
Poľsko 38 301
Portugalsko 15 771
Rumunsko 24 032
Slovinsko 6 008
Slovensko 9 763
Fínsko 9 763
Švédsko 15 020
Spojené kráľovstvo 54 823

2. Minimálny počet signatárov v prípade iniciatív zaregistrovaných v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2019

Tieto prahové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750.

Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).

Štát Minimálny pocet
Belgicko 15 750
Bulharsko 12 750
Česko 15 750
Dánsko 9 750
Nemecko 72 000
Estónsko 4 500
Írsko 8 250
Grécko 15 750
Španielsko 40 500
Francúzsko 55 500
Chorvátsko 8 250
Taliansko 54 750
Cyprus 4 500
Lotyšsko 6 000
Litva 8 250
Luxembursko 4 500
Maďarsko 15 750
Malta 4 500
Holandsko 19 500
Rakúsko 13 500
Poľsko 38 250
Portugalsko 15 750
Rumunsko 24 000
Slovinsko 6 000
Slovensko 9 750
Fínsko 9 750
Švédsko 15 000
Spojené kráľovstvo 54 750

1. Minimálny počet signatárov v prípade iniciatív zaregistrovaných v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2019

Tieto prahové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750.

Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).

Štát Minimálny pocet
Belgicko 16 500
Bulharsko 12 750
Česko 16 500
Dánsko 9 750
Nemecko 74 250
Estónsko 4 500
Írsko 9 000
Grécko 16 500
Španielsko 37 500
Francúzsko 54 000
Chorvátsko (po 1. 7. 2013) 9 000
Taliansko 54 000
Cyprus 4 500
Lotyšsko 6 000
Litva 9 000
Luxembursko 4 500
Maďarsko 16 500
Malta 3 750
Holandsko 18 750
Rakúsko 12 750
Poľsko 37 500
Portugalsko 16 500
Rumunsko 24 750
Slovinsko 5 250
Slovensko 9 750
Fínsko 9 750
Švédsko 13 500
Spojené kráľovstvo 54 000
Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?