Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Pragovi

4. Najmanjše število podpisnikov in podpisnic za pobude, registrirane od 1. februarja 2020

Pragovi ustrezajo številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenim v posamezni državi članici, pomnoženemu s številom vseh poslancev Evropskega parlamenta.

Države članice so navedene po abecednem redu glede na izvirno ime države (protokolarni vrstni red).

Država Potrebno število izjav o podpori
Belgija 14 805
Bolgarija 11 985
Češka 14 805
Danska 9 870
Nemčija 67 680
Estonija 4 935
Irska 9 165
Grčija 14 805
Španija 41 805
Francija 55 695
Hrvaška 8 460
Italija 53 580
Ciper 4 230
Latvija 5 640
Litva 7 755
Luksemburg 4 230
Madžarska 14 805
Malta 4 230
Nizozemska 20 445
Avstrija 13 395
Poljska 36 660
Portugalska 14 805
Romunija 23 265
Slovenija 5 640
Slovaška 9 870
Finska 9 870
Švedska 14 805

3. Najmanjše število podpisnikov in podpisnic za pobude, registrirane med 1. januarjem 2020 in 31. januarjem 2020

Pragovi ustrezajo številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenim v posamezni državi članici, pomnoženemu s številom vseh poslancev Evropskega parlamenta.

Države članice so navedene po abecednem redu glede na izvirno ime države (protokolarni vrstni red).

Država Potrebno število izjav o podpori
Belgija 15 771
Bolgarija 12 767
Češka 15 771
Danska 9 763
Nemčija 72 096
Estonija 4 506
Irska 8 261
Grčija 15 771
Španija 40 554
Francija 55 574
Hrvaška 8 261
Italija 54 823
Ciper 4 506
Latvija 6 008
Litva 8 261
Luksemburg 4 506
Madžarska 15 771
Malta 4 506
Nizozemska 19 526
Avstrija 13 518
Poljska 38 301
Portugalska 15 771
Romunija 24 032
Slovenija 6 008
Slovaška 9 763
Finska 9 763
Švedska 15 020
Združeno kraljestvo 54 823

2. Najmanjše število podpisnikov in podpisnic za pobude, registrirane med 1. julijem 2014 in 31. decembrom 2019

Pragovi ustrezajo številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s 750.

Države članice so navedene po abecednem redu glede na izvirno ime države (protokolarni vrstni red).

Država Potrebno število izjav o podpori
Belgija 15 750
Bolgarija 12 750
Češka 15 750
Danska 9 750
Nemčija 72 000
Estonija 4 500
Irska 8 250
Grčija 15 750
Španija 40 500
Francija 55 500
Hrvaška 8 250
Italija 54 750
Ciper 4 500
Latvija 6 000
Litva 8 250
Luksemburg 4 500
Madžarska 15 750
Malta 4 500
Nizozemska 19 500
Avstrija 13 500
Poljska 38 250
Portugalska 15 750
Romunija 24 000
Slovenija 6 000
Slovaška 9 750
Finska 9 750
Švedska 15 000
Združeno kraljestvo 54 750

1. Najmanjše število podpisnikov in podpisnic za pobude, registrirane med 1. aprila 2012 in 30. junija 2014

Pragovi ustrezajo številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s 750.

Države članice so navedene po abecednem redu glede na izvirno ime države (protokolarni vrstni red).

Država Potrebno število izjav o podpori
Belgija 16 500
Bolgarija 12 750
Češka 16 500
Danska 9 750
Nemčija 74 250
Estonija 4 500
Irska 9 000
Grčija 16 500
Španija 37 500
Francija 54 000
Hrvaška (od 1. julijem 2013) 9 000
Italija 54 000
Ciper 4 500
Latvija 6 000
Litva 9 000
Luksemburg 4 500
Madžarska 16 500
Malta 3 750
Nizozemska 18 750
Avstrija 12 750
Poljska 37 500
Portugalska 16 500
Romunija 24 750
Slovenija 5 250
Slovaška 9 750
Finska 9 750
Švedska 13 500
Združeno kraljestvo 54 000
Bi želeli izvedeti več in sodelovati?