Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ελάχιστα όρια

4. Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν από την 01/02/2020

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

Χώρα Όριο
Βέλγιο 14 805
Βουλγαρία 11 985
Τσεχία 14 805
Δανία 9 870
Γερμανία 67 680
Εσθονία 4 935
Ιρλανδία 9 165
Ελλάδα 14 805
Ισπανία 41 595
Γαλλία 55 695
Κροατία 8 460
Ιταλία 53 580
Κύπρος 4 230
Λετονία 5 640
Λιθουανία 7 755
Λουξεμβούργο 4 230
Ουγγαρία 14 805
Μάλτα 4 230
Κάτω Χώρες 20 445
Αυστρία 13 395
Πολωνία 36 660
Πορτογαλία 14 805
Ρουμανία 23 265
Σλοβενία 5 640
Σλοβακία 9 870
Φινλανδία 9 870
Σουηδία 14 805

3. Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν μεταξύ 01/01/2020 και 31/01/2020

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

Χώρα Όριο
Βέλγιο 15 771
Βουλγαρία 12 767
Τσεχία 15 771
Δανία 9 763
Γερμανία 72 096
Εσθονία 4 506
Ιρλανδία 8 261
Ελλάδα 15 771
Ισπανία 40 554
Γαλλία 55 574
Κροατία 8 261
Ιταλία 54 823
Κύπρος 4 506
Λετονία 6 008
Λιθουανία 8 261
Λουξεμβούργο 4 506
Ουγγαρία 15 771
Μάλτα 4 506
Κάτω Χώρες 19 526
Αυστρία 13 518
Πολωνία 38 201
Πορτογαλία 15 771
Ρουμανία 24 032
Σλοβενία 6 008
Σλοβακία 9 763
Φινλανδία 9 763
Σουηδία 15 020
Ηνωμένο Βασίλειο 54 823

2. Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν το διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2019

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

Χώρα Όριο
Βέλγιο 15 750
Βουλγαρία 12 750
Τσεχία 15 750
Δανία 9 750
Γερμανία 72 000
Εσθονία 4 500
Ιρλανδία 8 250
Ελλάδα 15 750
Ισπανία 40 500
Γαλλία 55 500
Κροατία 8 250
Ιταλία 54 750
Κύπρος 4 500
Λετονία 6 000
Λιθουανία 8 250
Λουξεμβούργο 4 500
Ουγγαρία 15 750
Μάλτα 4 500
Κάτω Χώρες 19 500
Αυστρία 13 500
Πολωνία 38 250
Πορτογαλία 15 750
Ρουμανία 24 000
Σλοβενία 6 000
Σλοβακία 9 750
Φινλανδία 9 750
Σουηδία 15 000
Ηνωμένο Βασίλειο 54 750

1. Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν το διάστημα από 01/04/2012 έως 30/06/2014

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

Country Threshold
Βέλγιο 16 500
Βουλγαρία 12 750
Τσεχία 16 500
Δανία 9 750
Γερμανία 74 250
Εσθονία 4 500
Ιρλανδία 9 000
Ελλάδα 16 500
Ισπανία 37 500
Γαλλία 54 000
Κροατία (από 1/07/2013) 9 000
Ιταλία 54 000
Κύπρος 4 500
Λετονία 6 000
Λιθουανία 9 000
Λουξεμβούργο 4 500
Ουγγαρία 16 500
Μάλτα 3 750
Κάτω Χώρες 18 750
Αυστρία 12 750
Πολωνία 37 500
Πορτογαλία 16 500
Ρουμανία 24 750
Σλοβενία 5 250
Σλοβακία 9 750
Φινλανδία 9 750
Σουηδία 13 500
Ηνωμένο Βασίλειο 54 000
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;