Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Minsta antal underskrifter

Minsta antal underskrifter för initiativ som registrerats efter den 1 februari 2020

Minimiantalet motsvarar det antal Europaparlamentsledamöter som valts i varje land, multiplicerat med det totala antalet Europaparlamentsledamöter.

Länderna står i alfabetisk ordning efter namnet på det egna språket (protokollsordning).

Land Tröskelvärde
Belgien 14 805
Bulgarien 11 985
Tjeckien 14 985
Danmark 9 870
Tyskland 67 680
Estland 4 935
Irland 9 165
Grekland 14 805
Spanien 41 595
Frankrike 55 695
Kroatien 8 460
Italien 53 580
Cypern 4 230
Lettland 5 640
Litauen 7 755
Luxemburg 4 230
Ungern 14 805
Malta 4 230
Nederländerna 20 445
Österrike 13 395
Polen 36 660
Portugal 14 805
Rumänien 23 265
Slovenien 5 640
Slovakien 9 870
Finland 9 870
Sverige 14 805

Minsta antal underskrifter för initiativ som registrerats den 1–31 januari 2020

Minimiantalet motsvarar det antal Europaparlamentsledamöter som valts i varje land, multiplicerat med det totala antalet Europaparlamentsledamöter.

Länderna står i alfabetisk ordning efter namnet på det egna språket (protokollsordning).

Land Tröskelvärde
Belgien 15 771
Bulgarien 12 767
Tjeckien 15 771
Danmark 9 763
Tyskland 72 096
Estland 4 506
Irland 8 261
Grekland 15 771
Spanien 40 554
Frankrike 55 574
Kroatien 8 261
Italien 54 823
Cypern 4 506
Lettland 6 008
Litauen 8 261
Luxemburg 4 506
Ungern 15 771
Malta 4 506
Nederländerna 19 526
Österrike 13 518
Polen 38 301
Portugal 15 771
Rumänien 24 032
Slovenien 6 008
Slovakien 9 763
Finland 9 763
Sverige 15 020
Storbritannien 54 823

Minsta antal underskrifter för initiativ som registrerades mellan den 1 juli 2014 och den 31 december 2019

Minimiantalet motsvarar det antal Europaparlamentsledamöter som valts i varje land, multiplicerat med 750.

Länderna står i alfabetisk ordning efter namnet på det egna språket (protokollsordning).

Land Tröskelvärde
Belgien 15 750
Bulgarien 12 750
Tjeckien 15 750
Danmark 9 750
Tyskland 72 000
Estland 4 500
Irland 8 250
Grekland 15 750
Spanien 40 500
Frankrike 55 500
Kroatien 8 250
Italien 54 750
Cypern 4 500
Lettland 6 000
Litauen 8 250
Luxemburg 4 500
Ungern 15 750
Malta 4 500
Nederländerna 19 500
Österrike 13 500
Polen 38 250
Portugal 15 750
Rumänien 24 000
Slovenien 6 000
Slovakien 9 750
Finland 9 750
Sverige 15 000
Storbritannien 54 750
Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?