Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Prahové hodnoty

4. Minimální počet signatářů pro iniciativy registrované od 1.2.2020

Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému celkovým počtem poslanců Evropského parlamentu.

Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).

Země Minimální pocet signatáru
Belgie 14 805
Bulharsko 11 985
Česko 14 805
Dánsko 9 870
Německo 67 680
Estonsko 4 935
Irsko 9 165
Řecko 14 805
Španělsko 41 595
Francie 55 695
Chorvatsko 8 460
Itálie 53 580
Kypr 4 230
Lotyšsko 5 640
Litva 7 755
Lucembursko 4 230
Maďarsko 14 805
Malta 4 230
Nizozemsko 20 445
Rakousko 13 395
Polsko 36 660
Portugalsko 14 805
Rumunsko 23 265
Slovinsko 5 640
Slovensko 9 870
Finsko 9 870
Švédsko 14 805

3. Minimální počet signatářů pro iniciativy registrované od 1.1.2020 a 31.1.2020

Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému celkovým počtem poslanců Evropského parlamentu.

Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).

Země Minimální pocet signatáru
Belgie 15 771
Bulharsko 12 767
Česko 15 771
Dánsko 9 763
Německo 72 096
Estonsko 4 506
Irsko 8 261
Řecko 15 771
Španělsko 40 554
Francie 55 574
Chorvatsko 8 261
Itálie 54 823
Kypr 4 506
Lotyšsko 6 008
Litva 8 261
Lucembursko 4 506
Maďarsko 15 771
Malta 4 506
Nizozemsko 19 526
Rakousko 13 518
Polsko 38 301
Portugalsko 15 771
Rumunsko 24 032
Slovinsko 6 008
Slovensko 9 763
Finsko 9 763
Švédsko 15 020
Spojené království 54 823

2. Minimální počet signatářů iniciativy vyžadovaný v jednotlivých členských státech v období od 1. července 2014 do 31. prosince 2019

Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému 750.

Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).

Země Minimální pocet signatáru
Belgie 15 750
Bulharsko 12 750
Česko 15 750
Dánsko 9 750
Německo 72 000
Estonsko 4 500
Irsko 8 250
Řecko 15 750
Španělsko 40 500
Francie 55 500
Chorvatsko 8 250
Itálie 54 750
Kypr 4 500
Lotyšsko 6 000
Litva 8 250
Lucembursko 4 500
Maďarsko 15 750
Malta 4 500
Nizozemsko 19 500
Rakousko 13 500
Polsko 38 250
Portugalsko 15 750
Rumunsko 24 000
Slovinsko 6 000
Slovensko 9 750
Finsko 9 750
Švédsko 15 000
Spojené království 54 750

1. Minimální počet signatářů iniciativy vyžadovaný v jednotlivých členských státech v období od 1. duben 2012 do 30. červen 2014

Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému 750.

Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).

Země Minimální pocet signatáru
Belgie 16 500
Bulharsko 12 750
Česko 16 500
Dánsko 9 750
Německo 74 250
Estonsko 4 500
Irsko 9 000
Řecko 16 500
Španělsko 37 500
Francie 54 000
Chorvatsko (op 1.7.2013) 9 000
Itálie 54 000
Kypr 4 500
Lotyšsko 6 000
Litva 9 000
Lucembursko 4 500
Maďarsko 16 500
Malta 3 750
Nizozemsko 18 750
Rakousko 12 750
Polsko 37 500
Portugalsko 16 500
Rumunsko 24 750
Slovinsko 5 250
Slovensko 9 750
Finsko 9 750
Švédsko 13 500
Spojené království 54 000
Hledáte poradenství a kontakty?