Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Прагове

4. Минимален брой поддръжници за инициативите, регистрирани от 1.2.2020 г. нататък

Праговете съответстват на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой на членовете на Европейския парламент.

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

Държава Праг
Белгия 14 805
България 11 985
Чехия 14 805
Дания 9 870
Германия 67 680
Естония 4 935
Ирландия 9 165
Гърция 14 805
Испания 41 595
Франция 55 695
Хърватия 8 460
Италия 53 580
Кипър 4 230
Латвия 5 640
Литва 7 755
Люксембург 4 230
Унгария 14 805
Малта 4 230
Нидерландия 20 445
Австрия 13 395
Полша 36 660
Португалия 14 805
Румъния 23 265
Словения 5 640
Словакия 9 870
Финландия 9 870
Швеция 14 805

3. Минимален брой поддръжници за инициативите, регистрирани между 1.1.2020 г. и 31.1.2020 г.

Праговете съответстват на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой на членовете на Европейския парламент.

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

Държава Праг
Белгия 15 771
България 12 767
Чехия 15 771
Дания 9 763
Германия 72 096
Естония 4 506
Ирландия 8 261
Гърция 15 771
Испания 40 554
Франция 55 574
Хърватия 8 261
Италия 54 823
Кипър 4 506
Латвия 6 008
Литва 8 261
Люксембург 4 506
Унгария 15 771
Малта 4 506
Нидерландия 19 526
Австрия 13 518
Полша 38 301
Португалия 15 771
Румъния 24 032
Словения 6 008
Словакия 9 763
Финландия 9 763
Швеция 15 020
Обединено кралство 54 823

2. Минимален брой поддръжници за инициативите, регистрирани между 1.7.2014 г. и 31.12.2019 г.

Праговете съответстват на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

Държава Праг
Белгия 15 750
България 12 750
Чехия 15 750
Дания 9 750
Германия 72 000
Естония 4 500
Ирландия 8 250
Гърция 15 750
Испания 40 500
Франция 55 500
Хърватия 8 250
Италия 54 750
Кипър 4 500
Латвия 6 000
Литва 8 250
Люксембург 4 500
Унгария 15 750
Малта 4 500
Нидерландия 19 500
Австрия 13 500
Полша 38 250
Португалия 15 750
Румъния 24 000
Словения 6 000
Словакия 9 750
Финландия 9 750
Швеция 15 000
Обединено кралство 54 750

1. Минимален брой поддръжници за инициативите, регистрирани между 1.4.2012 г. и 30.6.2014 г.

Праговете съответстват на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

Държава Праг
Белгия 16 500
България 12 750
Чехия 16 500
Дания 9 750
Германия 74 250
Естония 4 500
Ирландия 9 000
Гърция 16 500
Испания 37 500
Франция 54 000
Хърватия (1.7.2013 г. нататък) 9 000
Италия 54 000
Кипър 4 500
Латвия 6 000
Литва 9 000
Люксембург 4 500
Унгария 16 500
Малта 3 750
Нидерландия 18 750
Австрия 12 750
Полша 37 500
Португалия 16 500
Румъния 24 750
Словения 5 250
Словакия 9 750
Финландия 9 750
Швеция 13 500
Обединено кралство 54 000
Искате да научите повече и да си сътрудничите?