Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Prag

4. Najmanji broj potpisnika potrebnih za inicijative registrirane od 1.2.2020.

Prag se dobije tako da se broj zastupnika Europskog parlamenta izabranih u pojedinoj državi članici pomnoži s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

Države članice navedene su abecednim redoslijedom, onako kako se pišu u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed).

Zemlja Prag
Belgija 14 805
Bugarska 11 985
Češka 14 805
Danska 9 870
Njemačka 67 680
Estonija 4 935
Irska 9 165
Grčka 14 805
Španjolska 41 595
Francuska 55 695
Hrvatska 8 460
Italija 53 580
Cipar 4 230
Latvija 5 640
Litva 7 755
Luksemburg 4 230
Mađarska 14 805
Malta 4 230
Nizozemska 20 445
Austrija 13 395
Poljska 36 660
Portugal 14 805
Rumunjska 23 265
Slovenija 5 640
Slovačka 9 870
Finska 9 870
Švedska 14 805

3. Najmanji broj potpisnika potrebnih za inicijative registrirane od 1.1.2020. do 31.1.2020.

Prag se dobije tako da se broj zastupnika Europskog parlamenta izabranih u pojedinoj državi članici pomnoži s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

Države članice navedene su abecednim redoslijedom, onako kako se pišu u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed).

Zemlja Prag
Belgija 15 771
Bugarska 12 767
Češka 15 771
Danska 9 763
Njemačka 72 096
Estonija 4 506
Irska 8 261
Grčka 15 771
Španjolska 40 554
Francuska 55 574
Hrvatska 8 261
Italija 54 823
Cipar 4 506
Latvija 6 008
Litva 8 261
Luksemburg 4 506
Mađarska 15 771
Malta 4 506
Nizozemska 19 526
Austrija 13 518
Poljska 38 301
Portugal 15 771
Rumunjska 24 032
Slovenija 6 008
Slovačka 9 763
Finska 9 763
Švedska 15 020
Ujedinjena Kraljevina 54 823

2. Najmanji broj potpisnika potrebnih za inicijative registrirane od 1.7.2014. do 31.12.2019.

Prag se dobije tako da se broj zastupnika Europskog parlamenta izabranih u pojedinoj državi članici pomnoži sa 750.

Države članice navedene su abecednim redoslijedom, onako kako se pišu u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed).

Zemlja Prag
Belgija 15 750
Bugarska 12 750
Češka 15 750
Danska 9 750
Njemačka 72 000
Estonija 4 500
Irska 8 250
Grčka 15 750
Španjolska 40 500
Francuska 55 500
Hrvatska 8250
Italija 54 750
Cipar 4 500
Latvija 6 000
Litva 8 250
Luksemburg 4 500
Mađarska 15 750
Malta 4 500
Nizozemska 19 500
Austrija 13 500
Poljska 38 250
Portugal 15 750
Rumunjska 24 000
Slovenija 6 000
Slovačka 9 750
Finska 9 750
Švedska 15 000
Ujedinjena Kraljevina 54 750

1. Najmanji broj potpisnika potrebnih za inicijative registrirane od 1.4.2012. do 30.6.2014.

Prag se dobije tako da se broj zastupnika Europskog parlamenta izabranih u pojedinoj državi članici pomnoži sa 750.

Države članice navedene su abecednim redoslijedom, onako kako se pišu u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed).

Zemlja Prag
Belgija 16 500
Bugarska 12 750
Češka 16 500
Danska 9 750
Njemačka 74 250
Estonija 4 500
Irska 9 000
Grčka 16 500
Španjolska 37 500
Francuska 54 000
Hrvatska (od 1. 7. 2013.) 9 000
Italija 54 000
Cipar 4 500
Latvija 6 000
Litva 9 000
Luksemburg 4 500
Mađarska 16 500
Malta 3 750
Nizozemska 18 750
Austrija 12 750
Poljska 37 500
Portugal 16 500
Rumunjska 24 750
Slovenija 5 250
Slovačka 9 750
Finska 9 750
Švedska 13 500
Ujedinjena Kraljevina 54 000
Zainteresirani ste za učenje i suradnju?