Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 13

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 13

Изпращане на събраните изявления за подкрепа до държавите членки за проверка — кой е администраторът на лични данни? 

Сценарий 1:

Когато събирате изявления за подкрепа чрез централната система на Комисията за събиране на изявления за подкрепа онлайн, изявленията се изпращат директно от Комисията чрез нейната услуга за обмен на файлове.

Изпращането е обхванато от съответното споразумение за съвместно администриране на лични данни.

Сценарий 2:

Когато събирате изявления за подкрепа на хартиен носител, можете да изберете да ги изпратите чрез:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?