Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 13

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 13

Υποβολή των συγκεντρωμένων δηλώσεων υποστήριξης στα κράτη μέλη προς επαλήθευση — Ποιος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων; 

Σενάριο 1:

Όταν συγκεντρώνετε δηλώσεις υποστήριξης χρησιμοποιώντας το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης της Επιτροπής, την υποβολή των δηλώσεων υποστήριξης διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων.

Η υποβολή καλύπτεται από σχετική συμφωνία περί κοινής ευθύνης επεξεργασίας.

Σενάριο 2:

Σε περίπτωση συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε έντυπη μορφή, μπορείτε να τις υποβάλετε είτε

  • με δικά σας μέσα — αφού ελέγξτε τις συστάσεις ασφάλειας ή
  • μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας περί κοινής ευθύνης επεξεργασίας.
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;