Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaohjeet – Kysymys 6

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Tietosuojaohjeet – Kysymys 6

Milloin ja miten tehdään tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi?

Koskee skenaariota 2, kun ei käytetä komission tiedostojenvaihtopalvelua

Järjestäjäryhmän edustajan on tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi aina, kun on todennäköistä, että tietojenkäsittelystä aiheutuu vakava riski yksityishenkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Se on tarpeen erityisesti silloin, kun käsitellään arkaluontoisia tietoja laajamittaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvosto on antanut ohjeet tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin laatimista varten. Kannattaa myös selvittää, onko toimivaltainen kansallinen tietosuojaviranomainen antanut lisäohjeita siitä, milloin ja miten tällainen vaikutustenarviointi pitäisi tehdä.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä ennen kuin tietoja käsitellään, ja sitä on päivitettävä säännöllisesti. Kyseessä ei siis ole kertaluonteinen toimenpide. Jos kaikkia marginaalisia riskejä ei voida täysin poistaa omilla toimenpiteillä, on kuultava toimivaltaista kansallista tietosuojaviranomaista ennen käsittelyn aloittamista.

TÄRKEÄÄ: 

Järjestäjien ei tarvitse tehdä tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia silloin, kun Euroopan komissio on tietojenkäsittelyssä yhteisrekisterinpitäjänä, koska komissio on jo tehnyt tällaisesta käsittelystä vaikutustenarvioinnin (ks. skenaario 1).

Viitteet:

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?