Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 6. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 6. jautājums

Kad un kā novērtēt ietekmi attiecībā uz datu aizsardzību?

Attiecas uz 2. scenāriju, izņemot Komisijas piedāvātā failu apmaiņas pakalpojuma izmantošanu.

Jums kā pārstāvim ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) ikreiz, kad apstrāde varētu radīt augstu tiesību un brīvību apdraudējuma risku. Cita starpā tas ir īpaši nepieciešams, ja sensitīvi dati tiek apstrādāti plašā mērogā.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir izstrādājusi Pamatnostādnes novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanai (NIDA). Jums arī jāpārbauda, vai jūsu kompetentā valsts datu aizsardzības iestāde ir izdevusi papildu norādījumus par to, kad un kā veikt NIDA.

NIDA jāveic pirms apstrādes, un tas būtu jāuzskata par “dinamisku instrumentu”, nevis tikai par vienreizēju pasākumu. Ja pastāv atlikušie riski, kurus nevar mazināt ar jau ieviestajiem pasākumiem, pirms apstrādes uzsākšanas ir jāapspriežas ar kompetento valsts datu aizsardzības iestādi.

PIEZĪME. 

Jums nav jāveic NIDA attiecībā uz apstrādi, par kuru atbildību uzņematies kopīgi ar Komisiju, jo par šādu apstrādi Komisija jau ir veikusi NIDA (sk. 1. scenāriju).

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?