Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 6. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 6. küsimus

Millal tuleks teha andmekaitsealane mõjuhinnang ja kuidas seda teha?

Kohaldatakse 2. stsenaariumi puhul, välja arvatud juhul, kui kasutatakse komisjoni failivahetusteenust

Esindajana tuleb teil teha andmekaitsealane mõjuhinnang, kui andmete töötlemise tulemusena tekib tõenäoliselt suur oht üksikisikute õigustele ja vabadustele. Seda tuleb teha ka tundlike isikuandmete ulatusliku töötlemise korral.

Euroopa Andmekaitsenõukogu on koostanud suunised andmekaitsealase mõjuhinnangu kohta. Samuti peaksite kontrollima, kas teie pädev riiklik andmekaitseasutus on andnud välja täiendavad juhised selle kohta, millal ja kuidas andmekaitsealast mõjuhinnangut teha.

Andmekaitsealane mõjuhinnang tuleks teha enne töötlemise alustamist ja seda tuleks käsitada areneva vahendina, mitte aga ühekordse toiminguna. Kui aga ikka jääb riske, mida kehtestatud meetmetega ei saa leevendada, tuleb enne töötlemise alustamist konsulteerida pädeva riikliku andmekaitseasutusega.

MÄRKUS. 

Te ei pea andmekaitsealast mõjuhinnangut tegema, kui andmeid töödeldakse komisjoniga ühisvastutuse alusel, sest selline töötlemine on juba hõlmatud andmekaitsealase mõjuhinnanguga, mille teeb komisjon (vt 1. stsenaarium).

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?