Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 6

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 6

Кога и как трябва да извършите оценка на въздействието върху защитата на данните?

Важи за сценарий 2 освен по отношение на използването на услугата на Комисията за обмен на файлове.

В качеството си на представител трябва да извършите оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД), когато има вероятност обработването да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица. Например това е необходимо в случай на широкомащабно обработване на чувствителни данни.

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е изготвил насоки за оценка на въздействието върху защитата на данните. Трябва също така да проверите дали компетентният национален орган за защита на данните е публикувал допълнителни насоки за това кога и как да се извършва ОВЗД.

ОВЗД следва да се извършва преди обработването и да се разглежда като „жив инструмент“, а не просто като еднократно действие. Когато има остатъчни рискове, които не могат да бъдат смекчени чрез предприетите мерки, трябва да се консултирате с компетентните национални органи за защита на данните преди началото на обработването.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Не е необходимо да извършвате ОВЗД по отношение на обработването при съвместно администриране на лични данни с Комисията, тъй като това обработване вече е обхванато от ОВЗД, извършена от Комисията (вижте сценарий 1).

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?