Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 6

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 6

Kdy a jak byste měli provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů?

Platí pro variantu 2 s výjimkou využití služby Komise pro výměnu souborů

Jako zástupce skupiny organizátorů musíte provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) vždy, když zpracování pravděpodobně vystaví práva a svobody fyzických osob vysokému riziku. Posouzení vlivu je mimo jiné vyžadováno zvláště v případě zpracovávání citlivých údajů ve velkém rozsahu.

Pokyny k tomu, jak provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, vypracoval Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Zjistěte si také, zda další pokyny k tomu, kdy a jak provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, nevydal váš příslušný vnitrostátní úřad pro ochranu údajů.

Posouzení vlivu na ochranu údajů by mělo být provedeno před samotným zahájením zpracování údajů a mělo by být považováno za „živý“ nástroj, nikoli pouze za jednorázový úkon. Pokud přetrvávají rizika, která nelze zmírnit zavedením opatření, je třeba před zahájením zpracování údajů provést konzultaci s příslušným vnitrostátním úřadem pro ochranu osobních údajů.

UPOZORNĚNÍ: 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nemusíte provádět v případě zpracování pod společnou správou s Komisí, protože na takové zpracování se již vztahuje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů provedené Komisí (viz varianta 1).

Odkazy:

Hledáte poradenství a kontakty?