Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaohjeet – Kysymys 3

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Tietosuojaohjeet – Kysymys 3

Arkaluontoiset tiedot: Milloin allekirjoittajien tiedot kuuluvat ns. erityisiin henkilötietoryhmiin?

Yleisen tietosuoja asetuksen ja luonnollisten henkilöiden suojelusta EU:n toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetun asetuksen mukaan muun muassa uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin ja terveyteen liittyvät tiedot katsotaan kuuluviksi ’erityisiin henkilötietoryhmiin’ (ns. arkaluontoiset tiedot), joita on suojeltava erityisen tarkasti. Organisaatiot saavat käsitellä arkaluontoisia henkilötietoja vain, jos käytössä on erityisiä suojatoimia.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittaminen on poliittista toimintaa, joka voi paljastaa allekirjoittajan poliittisen kannan, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tms.

Kansalaisaloiteasetuksen johdanto-osan 12 kappaleessa todetaan seuraavaa:

"Tämän asetuksen soveltamiseksi käsiteltäviin henkilötietoihin voi sisältyä arkaluontoisia tietoja. Ottaen huomioon eurooppalaisen kansalaisaloitteen luonne osallistavan demokratian välineenä on kuitenkin perusteltua vaatia henkilötietojen antamista aloitteen tukemiseksi ja käsitellä tällaisia tietoja siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta tuenilmaukset voidaan tarkastaa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti."

Jos allekirjoittajien tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin (eli ne ovat ns. arkaluontoisia tietoja), on varmistettava lisätoimenpiteillä, että tällaisten tietojen käsittely on laillista. Tämä tarkoittaa sitä, että on nimettävä tietosuojavastaava. Jos tietojenkäsittely on laajamittaista, on myös laadittava tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

TÄRKEÄÄ:

Kun komissio toimii allekirjoittajien tietojen käsittelyssä yhteisrekisterinpitäjänä, sen kaikessa toiminnassa otetaan huomioon se, että käsiteltävät tiedot voivat olla arkaluontoisia. Kaikki tiedot esimerkiksi tallennetaan salatussa muodossa, ja käsittelystä tehdään aina tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Komission tietosuojavastaava valvoo, miten komissio täyttää velvoitteensa, joista säädetään luonnollisten henkilöiden suojelua EU:n toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä koskevassa asetuksessa.

Viitteet:

 

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?