Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 6

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 6

När och hur bör jag göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd?

Detta gäller scenario 2, utom för användningen av kommissionens fildelningstjänst.

Som företrädare måste du göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd om behandlingen sannolikt utgör en hög risk för enskilda personers rättigheter och friheter. Det krävs bland annat vid behandling av känsliga uppgifter i stor skala.

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Du bör också kontrollera om dataskyddsmyndigheten i ditt land har utfärdat fler riktlinjer för när och hur ni ska göra en konsekvensbedömning.

Konsekvensbedömningen ska göras innan ni börjar behandla personuppgifter. Den ska också ses som ett levande verktyg och inte bara som en engångsåtgärd. Om ni inte har lyckats minska alla risker med era åtgärder måste ni rådfråga den behöriga nationella dataskyddsmyndigheten innan ni börjar behandla uppgifter.

OBS: 

Ni behöver inte göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd för sådan behandling där ni delar personuppgiftsansvaret med kommissionen, eftersom den redan omfattas av kommissionens konsekvensbedömning (se scenario 1).

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?