Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Изисквания относно данните

Обобщение на правилата

* Минимална възраст за подкрепа на инициативи

Минималната възраст съответства на възрастта, която дава право на гласуване на изборите за Европейски парламент. Ако желаят, държавите могат да намалят възрастта за подкрепа на инициативи на 16 години.

** Изисквани данни

А: пълни собствени имена, фамилни имена, адрес на пребиваване (улица, номер, пощенски код, град, държава), дата на раждане, дата, подпис.

Б: пълни собствени имена, фамилни имена, личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, вид на личния идентификационен номер или на документа за самоличност, дата, подпис.

 

Прилагане на правилата във всяка държава

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

 Минимална възраст за подкрепа на инициативи *Изисквани данни **Вид на личния идентификационен номер или на документа за самоличност (само за Б)Електронна идентификация?
Белгия16БRijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des NationalregistersДА
България18БЕдинен граждански номерВсе още не
Чехия18БObčanský průkaz / Cestovní pasДА
Дания18АНе е приложимоВсе още не
Германия***16АНе е приложимоДА
Естония16БISIKUKOODДА
Ирландия18АНе е приложимоВсе още не
Гърция17АНе е приложимоВсе още не
Испания18БDocumento Nacional de Identidad / PasaporteДА
Франция18АНе е приложимоВсе още не
Хърватия18БOsobni identifikacijski broj (OIB)ДА
Италия18БPassaporto / Carta d’identitàДА
Кипър18БΔελτίο Ταυτότητας / ΔιαβατήριοВсе още не
Латвия18БPersonas kodsДА
Литва18БAsmens kodasДА
Люксембург18АНе е приложимоДА
Унгария18Бszemélyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám)Все още не
Малта16БKarta tal-IdentitàДА
Нидерландия18АНе е приложимоДА
Австрия16БReisepass / PersonalausweisДА
Полша18БNumer ewidencyjny PESELДА
Португалия18БBilhete de identidade / Passaporte / Cartão de CidadãoДА
Румъния18БCarte de identitate / Pașaport / Cod Numeric PersonalВсе още не
Словения18БEnotna matična številka občana (EMŠO)ДА
Словакия18АНе е приложимоДА
Финландия18АНе е приложимоВсе още не
Швеция18БPersonnummerДА

*** Германски граждани, пребиваващи извън страната, само ако са регистрирали настоящото си място на постоянно пребиваване в съответното компетентно германско дипломатическо представителство в чужбина.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?