Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Od czego zacząć?

Przewodnik

Europejska inicjatywa obywatelska – przewodnik

O czym należy pamiętać?

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej możesz mieć większy wpływ na kształtowanie polityki UE. Jest to sposób na rozpoczęcie debaty na tematy bliskie Twojemu sercu i zwrócenie uwagi na wspólne problemy.

Co konkretnie należy zrobić?

 • Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję Europejską do zaproponowania nowych przepisów UE dotyczących kwestii będących przedmiotem danej inicjatywy – pod warunkiem, że chodzi o kwestie, w których UE ma uprawnienia do działania.
 • Po zarejestrowaniu inicjatywy i zebraniu co najmniej miliona podpisów w formie papierowej lub elektronicznej (online) i w co najmniej siedmiu krajach UE organizatorzy przedkładają inicjatywę Komisji.
 • Następnie organizatorzy spotykają się z Komisją, aby omówić cele inicjatywy.

Po przeanalizowaniu zgłoszonej inicjatywy Komisja informuje o działaniach, jakie ewentualnie zamierza podjąć.

Organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej muszą przestrzegać określonych procedur. Realizacja inicjatywy może potrwać miesiące, a nawet lata.

Najważniejsze jest przygotowanie! Dlatego warto zapoznać się z przedstawionymi poniżej informacjami.

 • Szczegółowe informacje o całej procedurze przedstawiono na tej stronie.
 • Na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej można uzyskać pomoc w kwestiach prawnych i praktycznych dotyczących zarządzania inicjatywą. Można dowiedzieć się tam m.in.:
  • jak przygotować opis inicjatywy
  • jak współpracować z innymi i jak utworzyć grupę organizatorów
  • jak gromadzić podpisy.

Warto również wiedzieć, że jako organizator będziesz mógł bezpłatnie korzystać z centralnego systemu zbierania deklaracji on-line prowadzonego przez Komisję Europejską. System ten można szybko skonfigurować na potrzeby danej inicjatywy. Jest on w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych.

Wyjdź z inicjatywą!

Po utworzeniu grupy organizatorów, przygotowaniu opisu inicjatywy i zgromadzeniu wszystkich potrzebnych informacji trzeba złożyć wniosek o rejestrację inicjatywy.

W tym celu przedstawiciel Twojej grupy organizatorów musi założyć konto organizatora ze swoim adresem e-mail (który będzie widoczny na tej stronie po zarejestrowaniu inicjatywy) i wypełnić wymagane pola.

Uwaga: Aby utworzyć konto organizatora, najpierw trzeba utworzyć konto EU-login. Na tej stronie wyjaśniono, jak sparować swój telefon komórkowy z kontem EU-login, aby zagwarantować silne uwierzytelnianie dwuskładnikowe.  

 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?