Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

FAQ − Kompetencje UE i uprawnienia Komisji − Europejska inicjatywa obywatelska

Kompetencje UE

Uprawnienia Komisji Europejskiej do przedkładania wniosków w sprawie nowych aktów prawnych Unii

Powyższy tekst jest przeznaczony dla ewentualnych organizatorów inicjatyw obywatelskich. Nie wiąże on prawnie Komisji Europejskiej. Nie przedstawia tematu w sposób wyczerpujący i nie jest oficjalną interpretacją zapisów traktatów.

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?