Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Uutiset

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Tämä uutisartikkeli ei ole saatavilla suomeksi, mutta siitä voi tehdä konekäännöksen "Uutiset-sivulla".

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Uudet maakohtaiset allekirjoittajien vähimmäismäärät 16.7.2024 rekisteröitäville kansalaisaloitteille

Euroopan parlamentin vaalikausi 2024–2029 alkoi 16.7.2024, ja sen myötä alettiin soveltaa kansalaisaloiteasetuksen tarkistettua liitettä I. Siinä vahvistetaan uudet allekirjoittajien vähimmäismäärät kullekin EU-maalle. Vähimmäismäärät ovat sidoksissa Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärään – uudella vaalikaudella jäseniä on 720, kun aiemmin heitä oli 705. Siksi myös maakohtaiset vähimmäismäärät ovat entistä suuremmat. Jotta Euroopan komissio käsittelee kansalaisaloitteen, sille on saatava yhteensä vähintään miljoona allekirjoitusta ja vähimmäismäärä pitää saavuttaa vähintään seitsemässä EU-maassa. 

Uusia vähimmäismääriä sovelletaan kansalaisaloitteisiin, jotka komissio rekisteröi 16.7.2024 tai sen jälkeen. Niitä ei sovelleta ennen 16.7.2024 rekisteröityihin kansalaisaloitteisiin, vaan niihin sovelletaan edelleen aiempia vähimmäismääriä.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komissio rekisteröi kaksi uutta kansalaisaloitetta

Euroopan komissio päätti 19.6.2024 rekisteröidä kaksi eurooppalaista kansalaisaloitetta.

Aloitteessa Air-Quotas (lentokiintiöt) halutaan jokaiseen EU-maahan kuluttajien päästökiintiöjärjestelmä, jolla kannustetaan yrityksiä irtautumaan hiilestä kulutuskysynnän perusteella. Järjestelmää olisi aloitteen järjestäjien mukaan sovellettava kaikkiin tavaroiden ja palvelujen ostoihin ja aivan ensimmäisenä lentoliikenteeseen. 

Aloitteessa Stop Destroying Videogames (Loppu videopelien tuhoamiselle) kehotetaan ottamaan käyttöön velvoite, jonka mukaan videopelien julkaisijoiden olisi EU:ssa jätettävä pelit toimintakuntoiseen eli pelattavaan tilaan, jotta niitä ei voitaisi poistaa käytöstä verkossa.

Komissio on nyt rekisteröinyt yhteensä seitsemän kansalaisaloitetta vuonna 2024. Järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen aloitteilleen. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Uusi kasvihuonekaasupäästöjen verottamista ajava kansalaisaloite rekisteröitiin

Euroopan komissio rekisteröi 13.5.2024 kansalaisaloitteen Pelastetaan maapallo siirtämällä verotusta työnteosta kasvihuonekaasupäästöihin. Aloitteessa kehotetaan komissiota tehostamaan 55-valmiuspakettia, jolla päivitetään EU:n ilmasto- ja energia-alan sääntelyä, ja EU:n soveltamaa hiilen hinnoittelujärjestelmää. Samalla vaaditaan hiilen hinnoittelutuloista merkittävän osan jakamista pienituloisille kotitalouksille ja EU:n sosiaalisen ilmastorahaston vahvistamista. Lisäksi komission halutaan edistävän ns. ilmastoklubin perustamista. Siihen osallistuvat maat soveltaisivat vapaaehtoisesti kunnianhimoista hiilen hintapolitiikkaa.

Kyseessä on viides vuonna 2024 rekisteröity eurooppalainen kansalaisaloite. Sen järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen aloitteelleen. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Uusi aloite rekisteröity – EU:lta vaaditaan taloudellista tukea turvallisia ja saavutettavia abortteja varten

Euroopan komissio rekisteröi 10.4. eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”My Voice, My Choice: turvallisen ja saavutettavan abortin puolesta”. Siinä komissiota kehotetaan esittämään säädösehdotus taloudellisesta tuesta jäsenmaille, jotta ne voisivat tarjota raskauden turvallista keskeyttämistä Euroopassa kaikille niille, joilla ei ole mahdollisuutta turvalliseen ja lailliseen aborttiin.

Kyseessä on neljäs vuonna 2024 rekisteröity kansalaisaloite. Järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komissio palkitsi ImagineEU-videokilpailun voittajat

Toisen asteen opiskelijoille suunnatun ImagineEU-kilpailun voittajat saivat palkintonsa Euroopan komission päämajassa Brysselissä 21.3.2024. Palkintotilaisuus oli osa kolmipäiväistä opintovierailua, jonka aikana voittajatiimit Ranskasta, Italiasta ja Romaniasta pääsivät tutustumaan EU:n toimielimiin. Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta inspiraationsa saaneen kilpailun tavoitteena oli kannustaa nuoria vaikuttamaan aktiivisesti EU:n toimiin ja politiikkaan. 16–18-vuotiaiden nuorten tehtävänä oli ideoida EU:n tasolla toteutettava uudistus, joilla voitaisiin parantaa elämänlaatua nuorten omassa ympäristössä, ja esitellä ideansa lyhyellä videolla. Katso palkitut videot

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Kannanottopyyntö ja julkinen kuuleminen haiden eväpyynnin lopettamista ajavan kansalaisaloitteen jatkotoimista  

Euroopan komissio julkaisi 21.2. kannanottopyynnön ja 12.3. julkisen kuulemisen, joissa pyydetään arvioita irrotettujen hainevien mahdollisen myynti- ja vientikiellon ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista seurauksista. Samalla kerätään palautetta ratkaisuvaihtoehdoista, joilla voitaisiin parantaa haiden ja meriekosysteemien suojelua. 

Tavoitteena on varmistaa, että päätökset Stop Finning – Stop the trade ‑kansalaisaloitteen jatkotoimista tehdään kattavien tietojen pohjalta mahdollisimman avoimesti kaikkia sidosryhmiä kuullen. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Lopullinen tuomioistuinratkaisu koheesiopolitiikkaa ja alueiden yhdenvertaisuutta koskevan kansalaisaloitteen rekisteröintiasiassa

Unionin tuomioistuin antoi 22.2.2024 tuomion asiassa C-54/22 P, jossa Romania riitautti Euroopan komission vuonna 2019 tekemän päätöksen eurooppalaisen kansalaisaloitteen Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen varmistamiseksi osittaisesta rekisteröinnistä. Tuomion mukaan Romanian valitus hylätään ja komission päätös pysyy voimassa.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Koulujen ImagineEU-videokilpailun tulokset

Lokakuussa 2023 käynnistyi ImagineEU-videokilpailu, jossa nuorten tehtävänä oli ideoida ja esitellä videolla konkreettisia, kaikkia eurooppalaisia hyödyttäviä uudistuksia. Juuri tällaisia asioita voi ajaa eurooppalaisella kansalaisaloitteella.    

 Kilpailun tuomaristo arvioi parhaimmiksi ranskalaisen, italialaisen ja romanialaisen oppilastiimin videot. Nämä kolme tiimiä pääsevät palkintomatkalle Brysseliin maaliskuussa 2024.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Fur Free Europe (Eurooppa ilman turkiksia) ‑kansalaisaloitteen järjestäjät tapasivat Euroopan komission edustajat seurantakokouksessa

Terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaava EU-komissaari Stella Kyriakides otti 9.2.2024 vastaan Fur Free Europe (Eurooppa ilman turkiksia) ‑kansalaisaloitteen järjestäjät.

Hän esitteli komission 7.12.2023 antamaa vastausta aloitteeseen ja vastasi järjestäjien kysymyksiin. 

 

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?