Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Najnowsze wiadomości

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Wiadomości nie są dostępne w języku polskim, ale mogą zostać automatycznie przetłumaczone na stronie "Najnowsze wiadomości".

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Nowa minimalna liczba ważnych podpisów na państwo członkowskie w przypadku inicjatyw zarejestrowanych od 16 lipca 2024 r.

Wraz z rozpoczynającą się 16 lipca 2024 r. kadencją Parlamentu Europejskiego 2024–2029 zaczyna obowiązywaćzmieniony załącznik I do rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Określono w nim nową minimalną liczbę sygnatariuszy przypadającą na każde państwo członkowskie (progi) Progi te powiązane są z liczbą posłów do Parlamentu Europejskiego (PE). Ponieważ liczba posłów do PE zwiększyła się z 705 do 720 w nowej kadencji, podniesiono także progi. Aby Komisja Europejska rozpatrzyła daną inicjatywę, jej organizatorzy muszą zebrać co najmniej milion ważnych podpisów, przy czym w co najmniej siedmiu krajach UE liczba sygnatariuszy musi osiągnąć wspomniane progi. 

Te nowe minimalne liczby sygnatariuszy obowiązują w przypadku inicjatyw zarejestrowanych przez Komisję w dniu 16 lipca 2024 r. lub później. Nie dotyczą inicjatyw zarejestrowanych przed 16 lipca 2024 r., w przypadku których zastosowanie mają nadal poprzednie progi.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisja rejestruje dwie nowe europejskie inicjatywy obywatelskie

19 czerwca Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich.

W inicjatywie Air-Quotas wzywa się do wprowadzenia w każdym kraju mechanizmu przydziału emisji dwutlenku węgla na obywatela. Mechanizm ten miałby zachęcać przedsiębiorstwa do dekarbonizacji przez popyt konsumpcyjny. Organizatorzy uważają, że powinien on obejmować wszystkie zakupy towarów i usług, począwszy od transportu lotniczego. 

Inicjatywa Stop Destroying Videogames („Stop niszczeniu gier wideo”) ma na celu wprowadzenie wymogu, aby wydawcy gier wideo w UE nie blokowali tych gier zdalnie, ale pozostawiali je w stanie funkcjonalnym (umożliwiającym grę).

Są to w kolejności szósta i siódma inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają teraz sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Zarejestrowano nową inicjatywę: „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”

13 maja Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską zatytułowaną „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do wzmocnienia pakietu „Gotowi na 55” i unijnego systemu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych oraz do redystrybucji znacznej części dochodów z tytułu tych opłat na rzecz gospodarstw domowych o niskich dochodach, zwiększenia potencjału unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego i zabiegania o stworzenie „klubu klimatycznego” dla krajów, które chcą podnieść opłaty za emisję.

Jest to piąta inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Rejestracja nowej inicjatywy wzywającej do unijnego wsparcia finansowego na rzecz bezpiecznej i dostępnej aborcji

10 kwietnia Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską o nazwie „My Voice, My Choice: Za bezpieczną i dostępną aborcją”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego wsparcia finansowego dla krajów UE, aby umożliwić bezpieczne przerywanie ciąży u tych wszystkich kobiet w Europie, które nadal nie mają dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Jest to czwarta inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisja wręcza nagrody zwycięzcom konkursu na najlepszy film wideo „ImagineEU”

21 marca 2024 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „ImagineEU”, przeznaczonego dla uczniów szkół średnich. Członkowie trzech zwycięskich zespołów z Francji, Włoch i Rumunii uczestniczą w trzydniowej wizycie studyjnej w instytucjach europejskich. Konkurs na najlepszy film wideo ImagineEU opiera się na założeniach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a jego celem jest umożliwienie młodym obywatelom aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu polityki UE. Do konkursu przystąpili uczniowie w wieku 16–18 lat z całej UE. Ich zadaniem było nagranie krótkich filmów wideo przedstawiających pomysły na zmiany na szczeblu europejskim, które mogłyby poprawić jakość życia w ich społecznościach. Obejrzyj nagrodzone filmy wideo.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Działania Komisji w związku z udaną inicjatywą obywatelską „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi”  

21 lutego Komisja opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag, a 12 marca zainicjowała konsultacje publiczne. Ich celem jest zebranie uwag na temat skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych ewentualnego zakazu sprzedaży płetw rekinów na rynku UE i w handlu międzynarodowym. Komisja chce też uzyskać opinie w sprawie możliwych wariantów polityki służących lepszej ochronie rekinów i powiązanych ekosystemów morskich. 

Celem jest zagwarantowanie, by decyzja w sprawie dalszych działań w związku z europejską inicjatywą obywatelską z 2023 r. „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi” została podjęta w sposób jak najbardziej świadomy i przejrzysty, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych stron. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Ostateczny wyrok Trybunału w sprawie decyzji Komisji o rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” (C-54/22 P)

22 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-54/22 P, Rumunia/Komisja. Decyzja Komisji z 2019 r. o częściowym zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” zostaje utrzymana w mocy po oddaleniu odwołania Rumunii.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Wyniki konkursu dla szkół na film wideo „ImagineEU”

W ogłoszonym w październiku 2023 r. konkursie na film wideo „ImagineEU” zaproszono młodych Europejczyków do przedstawienia konkretnych pomysłów, które – podobnie jak europejskie inicjatywy obywatelskie – mogłyby przynieść korzyści mieszkańcom całej UE.    

 Jury wybrało trzy najlepsze filmy wideo zrealizowane przez zespoły uczniów z Francji, Włoch i Rumunii. Nagrodą dla nich będzie wyjazd edukacyjny do Brukseli w marcu.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Spotkanie przedstawicieli europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer” z Komisją Europejską

9 lutego 2024 r. Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, spotkała się z przedstawicielami europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer”.

Na spotkaniu komisarz przedstawiła odpowiedź Komisji na tę inicjatywę, przyjętą 7 grudnia 2023 r., i odpowiedziała na pytania organizatorów. 

 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?