Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

L-aħħar aħbarijiet

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Aħbarijiet mhux disponibbli bil-Malti iżda jistgħu jiġu tradotti awtomatikament fil-paġna "L-aħħar aħbarijiet".

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Numri minimi ġodda ta’ firem validi għal kull Stat Membru għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej irreġistrati mis-16 ta’ Lulju 2024

Hekk kif bdiet il-leġiżlatura Ewropea 2024-2029 fis-16 ta’ Lulju 2024,l-Anness I tar-Regolament dwar l-IĊE rivedut sar applikabbli. Dan jistabbilixxi numri minimi ġodda ta’ firmatarji għal kull Stat Membru (“limiti”). Dawn il-limiti huma marbuta man-numru ta’ Membri tal-Parlament Ewropew (MEPs). Hekk kif l-għadd ta’ Membri tal-PE żdied minn 705 għal 720 fil-leġiżlatura l-ġdida, il-limiti żdiedu wkoll. Biex IĊE tiġi eżaminata mill-Kummissjoni Ewropea, din trid tiġbor mill-inqas miljun firma valida u tikseb dawn in-numri minimi ta’ firem validi f’mill-inqas seba’ pajjiżi tal-UE. 

Dawn in-numri minimi ġodda japplikaw għall-IĊE reġistrati mill-Kummissjoni fis-16 ta’ Lulju 2024 jew wara. In-numri minimi l-ġodda ma japplikawx għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej reġistrati qabel s-16 ta’ Lulju 2024 li għalihom għadhom japplikaw il-limiti preċedenti.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Il-Kummissjoni tirreġistra żewġ inizjattivi ġodda taċ-ċittadini Ewropej

Fid-19 ta’ Ġunju l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirreġistra żewġ inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej.

L-inizjattiva Air-Quotas” (Kwoti tal-Ajru) tappella għal mekkaniżmu tal-kwoti tal-karbonju taċ-ċittadini f’kull pajjiż li għandu jħeġġeġ lin-negozji jiddekarbonizzaw permezz tad-domanda tal-konsumaturi. L-organizzaturi jqisu li jenħtieġ li dan ikopri x-xiri kollu ta’ oġġetti u servizzi, u li jibda mit-trasport bl-ajru. 

L-organizzaturi tal-inizjattiva Stop Destroying Videogames (Inwaqqfu l-Qerda tal-Logħob tal-Kompjuter) jappellaw għal rekwiżit għall-pubblikaturi ta’ logħob elettroniku fl-UE li jħallu dak il-logħob fi stat funzjonali (b’mod li jista’ jintlagħab), sabiex tiġi evitata d-diżattivazzjonii mill-bogħod tagħhom.

Dawn l-inizjattivi huma s-sitt u s-seba’ waħda rreġistrati fl-2024. L-organizzaturi issa għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Irreġistrata inizjattiva ġdida: “Insalvaw il-Pjaneta billi nċaqilqu t-tassazzjoni mix-xogħol għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra”

Fit-13 ta’ Mejju, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “Insalvaw il-Pjaneta billi nċaqilqu t-tassazzjoni mix-xogħol għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra”. Hi tistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-Pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55%” u s-sistema tal-ipprezzar tal-karbonju tal-UE u għar-ridistribuzzjoni ta’ parti sostanzjali mid-dħul mill-ipprezzar tal-karbonju lill-unitajiet domestiċi b’introjtu baxx, issaħħaħ il-Fond Soċjali għall-Klima tal-UE u tippromwovi l-istabbiliment ta’ “Klabb għall-Klima” għall-pajjiżi li jixtiequ jadottaw ipprezzar tal-karbonju aktar robust.

Din hi l-ħames inizjattiva rreġistrata fl-2024. L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Ġiet irreġistrata inizjattiva ġdida li tappella għal appoġġ finanzjarju tal-UE dwar abort sikur u aċċessibbli

Fl-10 ta’ April, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion” (Il-Vuċi Tiegħi, L-Għażla Tiegħi: Għal Abort Sikur u Aċċessibbli). Din titlob lill-Kummissjoni biex tissottometti proposta għal għal appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri sabiex jippermettu terminazzjoni sikura tat-tqala fl-Ewropa għal kull min m’għandux aċċess għal abort sikur u legali.

Din hija r-raba’ inizjattiva rreġistrata fl-2024. L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Il-Kummissjoni tagħżel ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni bil-video “ImagineEU”

Fil-21 ta’ Marzu 2024, ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni “ImagineEU” għall-istudenti tal-iskejjel sekondarji ġew onorati waqt ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet fil-kwartieri ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. It-tliet timijiet rebbieħa minn Franza, l-Italja u r-Rumanija jipparteċipaw fi żjara ta’ studju ta’ tlett ijiem fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-kompetizzjoni bil-video ImagineEU tibni fuq il-kunċett tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u għandha l-għan li tagħti s-setgħa liċ-ċittadini żgħażagħ biex ikollhom rwol attiv fl-influwenzar tal-politiki tal-UE. Hi stiednet studenti ta’ bejn is-16 u t-18-il sena mill-UE kollha biex joħolqu u jaqsmu videos qosra li jippreżentaw l-ideat tagħhom għal bidliet fil-livell Ewropew li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet tagħhom. Ara l-videos rebbieħa.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Segwitu għall-IĊE ta’ suċċess “Inwaqqfu t-tneħħija tal-pinen tal-klieb il-baħar – Inwaqqfu l-Kummerċ”  

Fil-21 ta’ Frar u t-12 ta’ Marzu, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat sejħa għal evidenza u konsultazzjoni pubblika. Dawn għandhom l-għan li jfittxu fehmiet u għarfien espert dwar il-konsegwenzi ambjentali, soċjali u ekonomiċi ta’ projbizzjoni potenzjali fuq il-bejgħ fl-UE u l-kummerċ internazzjonali tal-pinen tal-klieb il-baħar separati u l-ġbir ta’ feedback dwar l-għażliet ta’ politika potenzjali biex il-klieb il-baħar u l-ekosistemi tal-baħar relatati jiġu protetti aħjar. 

L-għan hu li jiġi żgurat l-aktar mod infurmat tajjeb, parteċipattiv u trasparenti biex tittieħed deċiżjoni dwar is-segwitu għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej “Inwaqqfu t-tneħħija tal-pinen tal-klieb il-baħar — Inwaqqfu l-Kummerċ”. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Sentenza finali tal-Qorti dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-IĊE “Politika ta’ koeżjoni għall-ugwaljanza tar-reġjuni u s-sostenibbiltà tal-kulturi reġjonali” (C-54/22 P)

Fit-22 ta’ Frar 2024, il-Qorti tal-Ġustizzja tat is-sentenza tagħha fil-kawża C-54/22 P, ir-Rumanija vs il-Kummissjoni. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-2019 li tirreġistra parzjalment l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE) “Politika ta’ koeżjoni għall-ugwaljanza tar-reġjuni u s-sostenibbiltà tal-kulturi reġjonali” ġiet ikkonfermata wara ċ-ċaħda tal-appell tar-Rumanija.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Riżultati tal-kompetizzjoni tal-video għall-iskejjel ImagineEU

Il-kompetizzjoni bil-video ImagineEU, imnedija f’Ottubru 2023, stiednet liż-żgħażagħ Ewropej biex jaħsbu dwar ideat konkreti li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini fl-UE kollha – b’mod simili għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.    

 Il-ġurija għażlet l-aħjar tliet videos, ippreżentati minn timijiet tal-iskola minn Franza, l-Italja u r-Rumanija. It-timijiet jingħataw vjaġġ ta’ studju fi Brussell f’Marzu.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Laqgħa ta’ segwitu mar-rappreżentanti tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ta’ suċċess “Fur Free Europe”, mal-Kummissjoni Ewropea

Fid-9 ta’ Frar 2024 Stella Kyriakides, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari, laqgħet rappreżentanti tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ta’ suċċess “Fur Free Europe”.

Fil-laqgħa, il-Kummissarju ppreżenta t-tweġiba tal-Kummissjoni għal din l-inizjattiva, adottata fis-7 ta’ Diċembru 2023, u wieġbet il-mistoqsijiet tal-organizzaturi. 

 

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?