Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Aktuality

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Zprávy, které nejsou k dispozici v češtině, ale které si lze na stránce "Aktuality" nechat přeložit strojově.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Nové minimální limity pro počet platných podpisů u evropských občanských iniciativ registrovaných od 16. července 2024

S počátkem volebního období Evropského parlamentu 2024–2029 se od 16. července 2024 začíná uplatňovat revidovaná příloha I nařízení o evropské občanské iniciativě. Příloha stanoví nové minimální limity pro počet podpisů na členský stát (též uváděné jako prahové hodnoty). Tyto limity jsou odvozeny od počtu poslanců jednotlivých v Evropském parlamentu. Počet poslanců EP se v novém volebním období zvýšil ze 705 na 720, a proto se zvýšily též prahové hodnoty. Aby mohla být evropská občanská iniciativa předložena Evropské komisi k přezkumu, musí organizátoři shromáždit alespoň jeden milion platných podpisů a tento minimální počet platných podpisů musí splnit nejméně v sedmi zemích EU. 

Tyto nové minimální limity se vztahují na evropské občanské iniciativy registrované Komisí od 16. července 2024 a dále. Nové minimální počty se nevztahují na evropské občanské iniciativy registrované před 16. červencem 2024, u nichž se nadále uplatňují předchozí prahové hodnoty.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Evropská komise zaregistrovala dvě nové evropské občanské iniciativy

19. června vydala Evropská komise rozhodnutí zaregistrovat 2 nové evropské občanské iniciativy:

Iniciativa Air-Quotas (Vzdušné kvóty) vyzývá k zavedení mechanismu občanských uhlíkových kvót v každé zemi, který bude motivovat podniky k dekarbonizaci prostřednictvím spotřebitelské poptávky. Organizátoři mají za to, že mechanismus by se měl vztahovat na veškeré nákupy zboží a služeb, počínaje leteckou dopravou. 

Iniciativa Stop Destroying Videogames (Zastavte ničení videoher) vyzývá k zavedení požadavku, aby vydavatelé v EU ponechávali videohry ve funkčním (hratelném) stavu a přestali je na dálku deaktivovat.

Jedná se o šestou a sedmou iniciativu, které byly v roce 2024 zaregistrovány. Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nově zaregistrovaná iniciativa: „Zachraňme planetu přesunutím zdanění z práce na emise skleníkových plynů“

Komise zaregistrovala 13. května 2024 evropskou občanskou iniciativu s názvem „Zachraňme planetu přesunutím zdanění z práce na emise skleníkových plynů“. Organizátoři svou iniciativou vyzývají Komisi, aby posílila balíček „Fit for 55“ a systém EU pro stanovování cen uhlíku, přerozdělila podstatnou část příjmů ze stanovování cen uhlíku domácnostem s nízkými příjmy, posílila Sociální klimatický fond EU a aby podpořila zřízení „klimatického klubu“, do něhož by mohly vstoupit země, které chtějí zavést důkladnější systém stanovování cen uhlíku.

Jedná se o pátou iniciativu zaregistrovanou v roce 2024. Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Registrace nové iniciativy požadující finanční podporu EU na bezpečné a přístupné interrupce

Komise zaregistrovala 10. dubna 2024 evropskou občanskou iniciativu s názvem „My Voice, My Choice: za bezpečné a přístupné interrupce“. Komise se v iniciativě vyzývá k předložení návrhu poskytování finanční podpory členským státům, aby umožňovaly podstoupit bezpečné umělé přerušení těhotenství těm ženám v Evropě, které nemají přístup k bezpečným a legálním interrupcím.

Jedná se již o čtvrtou iniciativu zaregistrovanou v roce 2024. Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Evropská komise udělila ceny vítězům soutěže „ImagineEU“ o nejlepší video

Dne 21. března 2024 získali ocenění vítězové soutěže „ImagineEU“ pro studenty středních škol. Slavnostní předání cen se konalo v sídle Evropské komise v Bruselu. Tři vítězné týmy z Francie, Itálie a Rumunska se zúčastnily třídenní studijní návštěvy v institucích EU. Videosoutěž ImagineEU vychází z koncepce evropské občanské iniciativy a jejím cílem je umožnit mladým lidem, aby se aktivně podíleli na ovlivňování politiky EU. Studenti ve věku 16–18 let z celé EU měli za úkol vytvořit a sdílet krátká videa prezentující jejich nápady na změny na evropské úrovni, které by mohly zlepšit kvalitu života v jejich komunitách. Podívejte se na vítězná videa.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Opatření navazující na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu „Stop Finning – Stop the Trade“ („Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování s nimi“)  

Dne 21. února a 12. března zveřejnila Evropská komise výzvu k předložení faktických podkladů a veřejnou konzultaci. Mají zjistit stanoviska odborníků ohledně environmentálních, sociálních a hospodářských důsledcích možného zákazu prodeje volných žraločích ploutví v EU a mezinárodního obchodu s nimi a zároveň shromáždit zpětnou vazbu o možných politických řešeních, jak zvýšit ochranu žraloků a souvisejících mořských ekosystémů. 

Cílem bylo zajistit, aby bylo rozhodování o opatřeních navazujících na občanskou iniciativu „Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování s nimi“ z roku 2023 co nejtransparentnější a vycházelo z kvalitních údajů. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Konečný rozsudek Soudního dvora ohledně rozhodnutí Komise o registraci evropské občanské iniciativy „Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur“ (C-54/22 P)

Dne 22. února 2024 vynesl Soudní dvůr rozsudek ve věci C-54/22 P, Rumunsko v. Komise. Rozhodnutí Komise z roku 2019 o částečné registraci evropské občanské iniciativy „Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur“ se potvrzuje poté, co Rumunsko zamítlo odvolání.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Výsledky soutěže pro školy „ImagineEU“ o nejlepší video

V soutěži ImagineEU, která byla zahájena v říjnu 2023, se měli mladí Evropané zamyslet nad konkrétními možnostmi, jak by se dal zlepšit život lidí v celé EU – podobně jak to dělá evropská občanská iniciativa.    

 Porota vybrala tři nejlepší videa, a to od studentských týmů z Francie, Itálie a Rumunska. Vítězové soutěže získávají studijní cestu do Bruselu, která proběhne letos v březnu.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Setkání zástupců úspěšné evropské občanské iniciativy „Fur Free Europe“ s Evropskou komisí

Evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová přijala 9. února 2024 zástupce úspěšné evropské občanské iniciativy „Fur Free Europe“ (Evropa bez kožešin).

Seznámila je s odpovědí Komise, která byla přijata 7. prosince 2023, a zodpověděla jejich dotazy. 

 

Hledáte poradenství a kontakty?