Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Senaste nytt

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Nyheten finns inte på svenska men du kan få den maskinöversatt på sidan "Senaste nytt.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Nytt minsta antal underskrifter per EU-land för initiativ som registreras från och med den 16 juli

Den 16 juli 2024 inleds Europaparlamentets nya mandatperiod fram till 2029 och samtidigt börjar en reviderad bilaga I till förordningen om medborgarinitiativet att gälla. I bilagan fastställs nya tröskelvärlden för minsta antal underskrifter i de olika EU-länderna, som bestäms utifrån antalet ledamöter i Europaparlament. Eftersom antalet ledamöter ökar från 705 till 720 i och med den nya mandatperioden, höjs också tröskelvärdena. För att kommissionen ska pröva ett medborgarinitiativ måste det få minst en miljon giltiga underskrifter totalt och nå tröskelvärdet för minsta antal underskrifter i minst sju EU-länder. 

De nya tröskelvärdena gäller initiativ som registreras från och med den 16 juli 2024. För initiativ registrerade före den 16 juli 2024 gäller fortfarande de tidigare tröskelvärdena.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Kommissionen registrerar två nya medborgarinitiativ

Den 19 juni beslutade EU-kommissionen att registrera två europeiska medborgarinitiativ:

Initiativet Air-Quotas vill att det i varje land inrättas ett koldioxid-kvotsystem för invånarna som ska motivera företag att fasa ut fossila bränslen genom efterfrågan från konsumenterna. Organisatörerna anser att systemet bör omfatta alla inköp av varor och tjänster, och vill börja med flygresor. 

Initiativet Stop Destroying Videogames (Sluta förstöra datorspel) vill införa krav på att utgivare som säljer eller licensierar datorspel i EU ska se till att spelen alltid är i spelbart skick, så att de inte kan avaktiveras på distans.

Det här är det sjätte och sjunde initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nytt initiativ registrerat: Rädda planeten genom en skatteväxling från arbete till växthusgasutsläpp

Den 13 maj beslutade EU-kommissionen att registrera det europeiska medborgarinitiativet Rädda planeten genom en skatteväxling från arbete till växthusgasutsläpp. Initiativet uppmanar kommissionen att stärka 55 %-paketet och EU:s system för koldioxidprissättning (EU:s utsläppshandel) och omfördela en stor del av intäkterna från systemet till låginkomsthushåll. Man vill också stärka EU:s sociala klimatfond och inrätta en klimatklubb för länder som vill införa ett mer robust system för koldioxidprissättning.

Det här är det femte initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Nytt initiativ om EU-stöd till säkra och tillgängliga aborter

Den 10 april registrerade kommissionen medborgarinitiativet My Voice, My Choice – för säker och tillgänglig abort. Medborgarinitiativets organisatörer vill att kommissionen lägger fram ett förslag om ekonomiskt stöd till EU-länderna så att alla i EU som saknar tillgång till säkra och lagliga aborter kan avbryta sin graviditet under säkra förhållanden.

Det här är det fjärde initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Vinnarna i videotävlingen ImagineEU prisas

Den 21 mars 2024 fick vinnarna i tävlingen ImagineEU ta emot sina priser vid en ceremoni vid EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel. De tre vinnande lagen från gymnasieskolor i Frankrike, Italien och Rumänien gjorde också studiebesök på EU-institutionerna under tre dagar. Videotävlingen ImagineEU bygger på det europeiska medborgarinitiativet och ska lära ungdomar hur de kan påverka EU-politiken. Gymnasieelever från hela EU fick skicka in en kort film om en idé till ett initiativ som skulle kunna gynna alla i EU. Se de tre filmer som vann

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Uppföljning av initiativet ”Stoppa hajfensfisket – stoppa handeln”  

Den 21 februari 2024 gick kommissionen ut med en inbjudan att lämna synpunkter för att få in underlag om de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt förbud mot försäljning av avskurna hajfenor, både inom EU och till länder utanför EU. Den 12 mars inledde kommissionen också ett samråd för att få in synpunkter på hur vi bäst skyddar hajarna och de marina ekosystemen. 

Syftet är att följa upp medborgarinitiativet Stoppa hajfensfisket – stoppa handeln på ett öppet sätt och ta del av så många synpunkter som möjligt. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

EU-domstolens beslut om registreringen av initiativet ”En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer” (mål C-54/22 P)

Den 22 februari 2024 meddelade EU-domstolen sin dom i mål C-54/22 P, Rumänien mot kommissionen. Domstolen fastställer kommissionens beslut från 2019 att bara registrera vissa delar av initiativet En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer, som Rumänien hade överklagat.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Vinnarna i videotävlingen ImagineEU har utsetts

I videotävlingen ImagineEU som drog i gång i oktober 2023 fick unga i EU tänka ut och filma konkreta idéer som kan gynna invånarna i hela EU – precis som ett europeiskt medborgarinitiativ.     

 Juryns val föll på tre filmer från skolor i Frankrike, Italien och Rumänien. De tre lagen vinner en studieresa till Bryssel i mars.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Företrädare för initiativet ”Ett pälsfritt Europa” träffar EU-kommissionären Stella Kyriakides

Den 9 februari 2022 fick organisatörerna av initiativet ”Ett pälsfritt Europa” träffa Stella Kyriakides, EU:s kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Hon presenterade kommissionens svar på initiativet, som antogs den 7 december 2023, och svarade på organisatörernas frågor.  

 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?