Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Jaunumi

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Jaunumi nav pieejami latviski, bet ir automātiski iztulkojami lapā "“Jaunumi”.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Jauns minimālais derīgo parakstu skaits dalībvalstīs attiecībā uz EPI, kas reģistrētas no 2024. gada 16. jūlija

2024. gada 16. jūlijā darbu sāk Eiropas Parlamenta 2024.–2029. gada sasaukums, un no šī datuma sāk piemērot arīpārskatīto EPI regulas I pielikumu. Tajā ir noteikts jauns minimālais parakstītāju skaits katrā dalībvalstī (jeb tā dēvētās “robežvērtības”). Šīs robežvērtības ir atkarīgas no deputātu skaita Eiropas Parlamentā. Tā kā jaunajā sasaukumā EP deputātu skaits no 705 ir palielinājies līdz 720, ir paaugstinātas arī EPI robežvērtības. Eiropas Komisija pilsoņu iniciatīvu izskata tikai tad, ja par to ir savākti vismaz miljons derīgu parakstu un vismaz septiņās ES dalībvalstīs ir sasniegts minimālais derīgo parakstu skaits. 

Jaunās robežvērtības attiecas uz iniciatīvām, kuras Komisija reģistrējusi 2024. gada 16. jūlijā vai pēc šī datuma. Attiecībā uz iniciatīvām, kas reģistrētas pirms 2024. gada 16. jūlija, joprojām tiek piemērotas iepriekšējās robežvērtības.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisija reģistrē divas jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas

Eiropas Komisija 19. jūnijā nolēma reģistrēt divas jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas.

Ar iniciatīvu Air-Quotas Komisija tiek aicināta katrā valstī izveidot iedzīvotāju oglekļa kvotu mehānismu, kas mudinātu uzņēmumus īstenot dekarbonizāciju, pateicoties patērētāju pieprasījumam. Organizatori uzskata, ka šim jaunajam mehānismam būtu jāaptver visa veida preču un pakalpojumu iegāde, sākot ar gaisa transportu. 

Iniciatīvas Stop Destroying Videogames(“Pārtraukt videospēļu iznīcināšanu”) organizatori aicina ieviest prasību videospēļu izdevējiem ES atstāt šādas spēles funkcionālā (spēlējamā) stāvoklī, lai tās netiktu attālināti bloķētas.

Šīs iniciatīvas ir sestā un septītā iniciatīva, kas reģistrētas 2024. gadā. Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Reģistrēta jauna iniciatīva: “Glābt planētu, novirzot nodokļu slogu no darbaspēka uz siltumnīcefekta gāzu emisijām”

Eiropas Komisija 13. maijā reģistrēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Glābt planētu, novirzot nodokļu slogu no darbaspēka uz siltumnīcefekta gāzu emisijām”. Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju stiprināt paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %” un ES oglekļa cenu noteikšanas sistēmu, kā arī pārdalīt ievērojamu daļu no oglekļa cenas noteikšanas ieņēmumiem mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, stiprināt ES Sociālo klimata fondu un veicināt “Klimata kluba” izveidi valstīm, kuras vēlas pieņemt stabilu oglekļa cenu noteikšanu.

Šī ir piektā iniciatīva, kas reģistrēta 2024. gadā. Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Reģistrēta jauna iniciatīva, kuras organizatori iestājas par ES finansiālu atbalstu drošam un pieejamam abortam

Komisija 10. aprīlī reģistrēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mana balss, mana izvēle: par drošiem un pieejamiem abortiem”. Tās organizatori aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par finansiālu atbalstu dalībvalstīm, lai Eiropā grūtniecību varētu droši izbeigt ikviena sieviete, kurai patlaban nav piekļuves drošiem un likumīgiem abortiem.

Šī ir ceturtā iniciatīva, kas reģistrēta 2024. gadā. Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisija apbalvo video konkursa “ImagineEU” uzvarētājus

2024. gada 21. martā vidusskolēniem paredzētā konkursa “ImagineEU” uzvarētāji tika godināti apbalvošanas ceremonijā Eiropas Komisijas galvenajā mītnē Briselē. Trīs uzvarētāju komandas no Francijas, Itālijas un Rumānijas piedalās trīs dienu mācību vizītē Eiropas iestādēs. “ImagineEU” video konkursa pamatā ir Eiropas pilsoņu iniciatīvas koncepcija, un tā mērķis ir dot jauniešiem iespējas aktīvi piedalīties ES politikas izstrādē. Skolēni 16–18 gadu vecumā no visas ES bija aicināti izveidot un kopīgot īsus videomateriālus, kas atspoguļo viņu idejas par tādām pārmaiņām Eiropas līmenī, kuras var uzlabot dzīves kvalitāti viņu kopienās. Noskatieties uzvarētāju videomateriālus.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Turpmākie pasākumi saistībā ar sekmīgo EPI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Eiropas Komisija 21. februārī publicēja aicinājumu sniegt atsauksmes un 12. martā sāka sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu viedokļus un speciālās zināšanas par vidiskajām, sociālajām un ekonomiskajām sekām, ko radītu potenciāls aizliegums tirgot atdalītas haizivju spuras ES tirgū un starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī lai saņemtu atsauksmes par iespējamiem politikas risinājumiem haizivju un saistīto jūras ekosistēmu labākai aizsardzībai. 

Mērķis ir nodrošināt izsvērtāko, līdzdalīgāko un pārredzamāko veidu, kā lemt par pasākumiem, kas veicami saistībā ar 2023. gada Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Stop Finning – Stop the Trade” (“Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu – pārtraukt tirdzniecību”). 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Tiesas galīgais spriedums par Komisijas lēmumu par EPI “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai” reģistrāciju (C-54/22 P)

ES Tiesa 2024. gada 22. februārī pasludināja spriedumu lietā C-54/22 P, Rumānija/Komisija. Rumānijas apelācijas sūdzība tika noraidīta, un Komisijas 2019. gada lēmums par Eiropas Pilsoņu iniciatīvas “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai” daļēju reģistrāciju paliek spēkā.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Video konkursa “ImagineEU” rezultāti

2023. gada oktobrī tika izsludināts video konkurss “ImagineEU”, kurā Eiropas jaunieši tika aicināti nākt klajā ar konkrētām idejām, kā vēl vairāk uzlabot dzīvi Eiropas Savienībā un sniegt labumu ES iedzīvotājiem, – līdzīgi kā to dara Eiropas pilsoņu iniciatīva.    

 Žūrija izraudzījās trīs uzvarētājus. Par labākajiem tika atzīti Francijas, Itālijas un Rumānijas skolu komandu iesniegtie video. Šīs komandas martā varēs doties mācību braucienā uz Briseli.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Sekmīgās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eiropa bez kažokādām” pārstāvju tikšanās ar Eiropas Komisiju

2024. gada 9. februārī Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kirjakidu tikās ar sekmīgās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eiropa bez kažokādām” pārstāvjiem.

Šajā sanāksmē komisāre iepazīstināja ar Komisijas 2023. gada 7. decembrī pieņemto atbildi uz šo iniciatīvu un atbildēja uz organizatoru jautājumiem. 

 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?