Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Последни новини

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Нови прагове за минималния брой подписи в държавите членки за ЕГИ, регистрирани от 16 юли 2024 г. нататък

С началото на европейския парламентарен мандат 2024—2029 г. на 16 юли 2024 г. започна да се прилага преразгледаното приложение I към Регламента относно ЕГИ. В него се определя нов минимален брой поддръжници за всяка държава членка („прагове“). Тези прагове са свързани с броя на членовете на Европейския парламент (ЕП). Тъй като през новия мандат броят на членовете на ЕП се увеличи от 705 на 720, праговете също се увеличиха. За да може дадена ЕГИ да бъде разгледана от Европейската комисия, тя трябва да събере поне един милион валидни подписа и да достигне минималния брой валидни подписи в поне седем държави от ЕС. 

Тези нови прагове се прилагат за ЕГИ, регистрирани от Комисията на или след 16 юли 2024 г. Новите прагове не се прилагат за ЕГИ, регистрирани преди 16 юли 2024 г., за които продължават да важат предишните прагове.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Комисията регистрира две нови европейски граждански инициативи

На 19 юни Европейската комисия взе решение да регистрира две нови европейски граждански инициативи.

Организаторите на инициативата Air-Quotas призовават да се създаде граждански механизъм за квоти за въглеродни емисии във всяка държава, който ще насърчи декарбонизацията на предприятията чрез потребителско търсене. Те считат, че механизмът следва да обхваща всички покупки на стоки и услуги и че първо трябва да бъде въведен за въздушния транспорт. 

Организаторите на инициативата Stop Destroying Videogames („Спрете унищожаването на видеоигрите“) призовават да се въведе изискване към издателите на видеоигри в ЕС да оставят игрите във функционално (годно за игра) състояние, за да се предотврати тяхното дистанционно блокиране.

Това са шестата и седмата инициатива, които са регистрирани през 2024 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Регистрация на нова инициатива: „Да спасим планетата чрез изместване на данъчното облагане от труда към емисиите на парникови газове“

На 13 май Европейската комисия регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена Да спасим планетата чрез изместване на данъчното облагане от труда към емисиите на парникови газове. С нея се отправя призив Комисията да укрепи пакета „Подготвени за цел 55“ и системата на ЕС за ценообразуване на въглеродните емисии, както и за преразпределяне на значителна част от приходите от ценообразуване на въглеродните емисии към домакинствата с ниски доходи, укрепване на Социалния фонд на ЕС за климата и насърчаване на създаването на „Клуб за климата“ за държавите, които желаят да приемат по-строго ценообразуване на въглеродните емисии.

Това е петата инициатива, регистрирана през 2024 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Регистрирана е нова инициатива, чиито организатори призовават за финансова подкрепа от ЕС за безопасни и достъпни аборти

На 10 април Комисията регистрира европейска гражданска инициатива под наслов „My Voice, My Choice“ — за безопасни и достъпни аборти. Нейните организатори призовават Комисията да представи предложение за финансова подкрепа на държавите членки с цел създаване на възможност за безопасно прекратяване на бременността за всеки в Европа, който няма достъп до безопасен и законен аборт.

Това е четвъртата инициатива, регистрирана през 2024 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Комисията отличава победителите в конкурса за видеоклип „ImagineEU“

На 21 март 2024 г. победителите в конкурса „ImagineEU“ за ученици от средните училища бяха отличени по време на церемония по награждаване в Европейската комисия в Брюксел. Трите спечелили екипа от Франция, Италия и Румъния участват в тридневно учебно посещение в европейските институции. Конкурсът за видеоклипове ImagineEU е основан на концепцията за Европейската гражданска инициатива и има за цел да даде възможност на младите граждани да играят активна роля за оказване на влияние върху политиките на ЕС. Ученици на възраст между 16 и 18 години от целия ЕС бяха поканени да създадат и споделят кратки видеоклипове, представящи техните идеи за промени на европейско равнище, които могат да подобрят качеството на живот в техните общности. Гледайте спечелилите видеоклипове

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Последващи действия във връзка с успешната ЕГИ „Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията“  

На 21 февруари и 12 март Европейската комисия публикува покана за предоставяне на данни и обществена консултация. Целта е да се съберат мнения и експертни становища относно екологичните, социалните и икономическите последици от евентуална забрана на продажбата на отрязани перки на акули в ЕС и на международната търговия с тях, както и обратна информация относно потенциалните варианти на политиката за по-добра защита на акулите и свързаните с тях морски екосистеми. 

Целта е да се гарантира най-информираният, приобщаващ и прозрачен начин за вземане на решения относно последващите действия във връзка с внесената през 2023 г. европейска гражданска инициатива Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Окончателно решение на Съда на ЕС относно решението на Комисията във връзка с регистрацията на ЕГИ „Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури“ (C-54/22 P)

На 22 февруари 2024 г. Съдът на ЕС постанови решението си по дело C-54/22 P, Румъния/Комисия. Решението на Комисията от 2019 г. да регистрира частично европейската гражданска инициатива (ЕГИ) Политика на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури се потвърждава след отхвърлянето на жалбата на Румъния.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Резултати от видеоконкурса за училища ImagineEU

В рамките на конкурса за видеоклипове ImagineEU, стартирал през октомври 2023 г., младите европейци бяха поканени да помислят за конкретни идеи, които биха могли да са от полза за гражданите в целия ЕС — подобно на европейска гражданска инициатива.    

 Журито избра трите най-добри видеоклипа. Те са изпратени от екипи от ученици от Франция, Италия и Румъния. Наградата за екипите е учебно пътуване до Брюксел през март.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Последваща среща на представителите на успешната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“ с Европейската комисия

На 9 февруари 2024 г. Стела Кириакиду, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, се срещна с представителите на успешната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“.

На срещата комисарят представи отговора на Комисията на тази инициатива, приет на 7 декември 2023 г., и отговори на въпросите на организаторите. 

 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?