Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Laatste nieuws

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Bericht niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel via computervertaling op de website "Nieuws".

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Nieuwe minimumaantallen geldige handtekeningen per lidstaat voor EBI’s die vanaf 16 juli 2024 worden geregistreerd

Bij het begin van de zittingsperiode 2024-2029 van het Europees Parlement op 16 juli 2024 is de herziene bijlage I bij de EBI-verordening van toepassing geworden. Dit betekent dat er nieuwe minimumaantallen ondertekenaars per lidstaat (“drempels”) gelden. Deze drempels houden verband met het aantal leden van het Europees Parlement. Aangezien het aantal leden van het Europees Parlement in de nieuwe zittingsperiode is toegenomen van 705 tot 720, zijn de drempels ook verhoogd. De Europese Commissie onderzoekt een EBI pas als er ten minste een miljoen geldige handtekeningen is verzameld, waarbij in ten minste zeven EU-landen het minimumaantal geldige handtekeningen moet worden gehaald. 

Deze nieuwe minimumaantallen gelden voor EBI’s die op of na 16 juli 2024 door de Commissie worden geregistreerd. De nieuwe minimumaantallen gelden niet voor EBI’s die vóór 16 juli 2024 zijn geregistreerd; daarop blijven de vorige drempels van toepassing.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commissie registreert twee nieuwe Europese burgerinitiatieven

Op 19 juni heeft de Europese Commissie besloten twee nieuwe Europese burgerinitiatieven te registreren.

In het kader van het initiatief Air-Quotas (Luchtquota’s) wordt opgeroepen in elke lidstaat een mechanisme voor koolstofquota voor burgers in te stellen, waarbij de vraag van de consument bedrijven zou aanmoedigen om koolstofvrij te worden. De organisatoren zijn van mening dat dit mechanisme betrekking zou moeten hebben op alle aankopen van goederen en diensten, te beginnen met luchtvervoer. 

In het kader van het initiatief Stop Destroying Videogames (Stop de vernietiging van videogames) wordt ervoor gepleit uitgevers van videogames in de EU ertoe te verplichten games in een functionele (speelbare) toestand te laten, om te voorkomen dat deze op afstand onbruikbaar worden gemaakt.

Dit zijn het zesde en zevende initiatief die in 2024 werden geregistreerd. De organisatoren hebben nu zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nieuw initiatief geregistreerd: De planeet redden door een belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies

Op 13 mei heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief (EBI) “De planeet redden door een belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies” geregistreerd. De organisatoren roepen de Commissie op het “Fit for 55”-pakket en het koolstofbeprijzingssysteem van de EU te versterken en een aanzienlijk deel van de inkomsten uit koolstofbeprijzing te herverdelen onder huishoudens met een laag inkomen, het Sociaal klimaatfonds van de EU te versterken en te ijveren voor een “klimaatclub” voor landen die een meer robuuste koolstofbeprijzing willen invoeren.

Dit is het vijfde Europees burgerinitiatief dat in 2024 is geregistreerd. De organisatoren hebben zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Nieuw initiatief geregistreerd dat pleit voor financiële steun van de EU voor toegang tot veilige abortus

Op 10 april heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief “My Voice, My Choice: zorgen voor toegang tot veilige abortus” geregistreerd. Dit initiatief roept de Commissie op om een voorstel in te dienen voor financiële steun aan lidstaten waar iedereen in Europa die geen toegang heeft tot veilige en legale abortus, een zwangerschap kan laten afbreken.

Dit is het vierde Europese burgerinitiatief dat in 2024 is geregistreerd. De organisatoren hebben zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

De Commissie reikt de prijzen van de videowedstrijd “ImagineEU” uit

Op 21 maart 2024 werden de winnaars van de wedstrijd “ImagineEU” voor middelbare scholieren in de bloemetjes gezet op de prijsuitreiking in het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. De drie winnende teams uit Frankrijk, Italië en Roemenië nemen deel aan een driedaags studiebezoek aan de Europese instellingen. De videowedstrijd ImagineEU bouwt voort op het concept van het Europees burgerinitiatief, dat jongeren de kans biedt het EU-beleid actief te beïnvloeden. 16-18-jarige Europese studenten werden uitgenodigd om korte video’s te maken en te delen, die moesten gaan over veranderingen op Europees niveau die de levenskwaliteit in hun gemeenschap kunnen verbeteren. Bekijk de winnende video’s.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Follow-up van het succesvolle EBI “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel”  

Op 21 februari en 12 maart publiceerde de Europese Commissie een verzoek om input en een openbare raadpleging om standpunten en expertise te verzamelen over de ecologische, sociale en economische gevolgen van een mogelijk verbod op de verkoop in de EU van en de internationale handel in losse haaienvinnen en om feedback te verzamelen over mogelijke beleidsopties om haaien en aanverwante mariene ecosystemen beter te beschermen. 

De bedoeling is te zorgen voor een zo goed mogelijk gefundeerde, op een participatieve en transparante manier genomen beslissing over de follow-up van het Europees burgerinitiatief uit 2023 “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel”. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Eindarrest van het Hof over het besluit van de Commissie over de registratie van het Europees burgerinitiatief “Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en het behoud van de regionale culturen” (C-54/22 P)

Op 22 februari 2024 heeft het Hof van Justitie zijn arrest gewezen in zaak C-54/22 P, Roemenië/Commissie. Het besluit van de Commissie van 2019 om het Europees burgerinitiatief (EBI) “Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en het behoud van de regionale culturen” gedeeltelijk te registreren, wordt bevestigd na de afwijzing van de hogere voorziening van Roemenië.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Resultaten van de ImagineEU-videowedstrijd voor scholen

De videowedstrijd ImagineEU, die in oktober 2023 van start ging, heeft jonge Europeanen uitgenodigd om na te denken over concrete ideeën die de burgers in de hele EU ten goede zouden kunnen komen, net zoals het Europees burgerinitiatief doet.    

 De jury selecteerde de drie beste video’s, die waren ingediend door schoolteams uit Frankrijk, Italië en Roemenië. De teams worden beloond met een studiereis naar Brussel in maart.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Follow-upbijeenkomst met vertegenwoordigers van het succesvolle Europese burgerinitiatief “Bontvrij Europa” en de Europese Commissie

Op 9 februari 2024 ontving Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, vertegenwoordigers van het succesvolle Europese burgerinitiatief “Bontvrij Europa”.

Tijdens die bijeenkomst presenteerde de commissaris het antwoord van de Commissie op dit initiatief, dat op 7 december 2023 werd goedgekeurd, en beantwoordde zij de vragen van de organisatoren. 

 

Meer weten en samenwerken?