Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 17

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 17

Na který vnitrostátní dozorový úřad byste se měli obrátit v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů? 

Proces shromažďování prohlášení o podpoře v nejméně sedmi členských státech je ze své podstaty přeshraniční a může se týkat několika příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů.

Pro všechny zúčastněné subjekty je jednodušší jednat pouze s jedním orgánem pro ochranu údajů, což je proveditelné v rámci konceptu „vedoucího dozorového úřadu“ podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR). Vedoucí úřad pro ochranu osobních údajů je definován jako dozorový úřad členského státu hlavního sídla nebo jediného sídla správce údajů.

Signatáři však mohou podat stížnost u vedoucího dozorového úřadu nebo úřadu pro ochranu osobních údajů členského státu, v němž obvykle pobývají či pracují nebo v němž došlo k údajnému porušení jejich práv, pokud se domnívají, že jejich údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Odkazy:

Hledáte poradenství a kontakty?