Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 3

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 3

„Citlivé údaje“ – kdy se osobní údaje signatářů považují za zvláštní kategorii údajů?

Osobní údaje týkající se náboženství, politických názorů, zdraví apod. jsou podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nařízení EU o ochraně osobních údajů (EUDPR) považovány za zvláštní kategorii („citlivé údaje“) a těší se zvláštní ochraně. Citlivé osobní údaje mohou organizace zpracovávat pouze v případě, že zavedla zvláštní ochranná opatření.

Vyjádření podpory pro evropskou občanskou iniciativu je politickou aktivitou a může odhalit, jaké mají signatáři politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, orientaci apod.

Ve 12. bodu odůvodnění nařízení o evropské občanské iniciativě je vysvětleno, že:

„Ačkoli osobní údaje zpracovávané v rámci uplatňování tohoto nařízení mohou zahrnovat citlivé údaje, je vzhledem k povaze evropské občanské iniciativy coby nástroje participativní demokracie oprávněné požadovat poskytnutí osobních údajů v souvislosti s podporou iniciativy a zpracovat je v míře nezbytné k ověření prohlášení o podpoře v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi.“

Pokud se osobní údaje signatářů považují za zvláštní kategorii údajů („citlivé údaje“), je třeba přijmout doplňující opatření, aby bylo zajištěno zákonné zpracování těchto údajů. Zejména je povinné jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Pokud jsou tyto údaje zpracovávány ve velkém rozsahu, je rovněž povinné provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je zpracování údajů signatářů prováděno v rámci společné správy s Komisí, jsou všechny služby Komise přizpůsobeny skutečnosti, že se může jednat o citlivé údaje. Zejména jsou všechny údaje ukládány v šifrované podobě a na jejich zpracování se již vztahuje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Komise sleduje, jak Komise plní své povinnosti podle nařízení EUDPR, pokud jde o operace zpracování, za něž je Komise odpovědná.

Odkazy:

 

Hledáte poradenství a kontakty?