Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Översyn av medborgarinitiativet 2023

Översikt

EU-kommissionen måste regelbundet utvärdera hur det europeiska medborgarinitiativet fungerar. Resultatet av översynen presenteras i en rapport till Europaparlamentet och rådet. 

Kommissionen antog sin första rapport om tillämpningen av förordning (EU) 2019/788 den 6 december 2023. I arbetet med översynen har kommissionen främst tittat på initiativ som registrerats efter den 1 januari 2020 och initiativ som registrerats enligt den första förordningen om medborgarinitiativet och som fortfarande pågick den 1 januari 2020 i olika skeden. 

Kommissionen har hållit flera samråd för att få in underlag (rapporterna finns bara på engelska):

Rapporten om översynen omfattar också resultaten av en oberoende studie om tekniska lösningar där ett externt it-forskningsteam analyserar möjligheterna till inbäddbara lösningar för namninsamlingssystemet som kommissionen skulle kunna erbjuda organisatörerna.

Översynen tar också upp olika frågor i Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2023 om genomförandet av förordningarna om det europeiska medborgarinitiativet och kompletterar kommissionens svar på parlamentets resolution. 

Läs mer i kommissionens pressmeddelande och se fakta och siffror för rapporteringsperioden.

Handlingar

COM_2023_787_SV
svenska
(438 KB - PDF)
Ladda ner
Factsheet - 2023 ECI review
alt=””
Engelska
(1.98 MB - PDF)
Ladda ner
Consultations with ECI organisers
Engelska
(659.41 KB - PDF)
Ladda ner
An online survey targeting Member State authorities
Engelska
(452.56 KB - PDF)
Ladda ner
An online survey targeting citizens
Engelska
(242.51 KB - PDF)
Ladda ner
An exit survey targeting ECI signatories
Engelska
(164.19 KB - PDF)
Ladda ner
Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens Initiatives
Engelska
(1.68 MB - PDF)
Ladda ner
Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?