Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Ako začať

Príručka

Príručka o európskej iniciatíve občanov

Na čo si treba dať pozor

Európska iniciatíva občanov vám poskytuje príležitosť viac sa zapojiť do tvorby politiky EÚ. Podnecuje diskusiu o otázkach, ktoré sú vám blízke a zvyšuje informovanosť o veciach spoločného záujmu.

Čo to v praxi znamená:

 • organizátori vyzvú Európsku komisiu, aby navrhla nové právne predpisy EÚ, ktoré budú zamerané na dosiahnutie pokroku v danej oblasti – pod podmienkou, že ide o oblasť, v ktorej má EÚ právomoc konať,
 • po zaregistrovaní iniciatívy a zozbieraní aspoň 1 milióna podpisov na papieri alebo online v minimálne 7 krajinách EÚ organizátori v rámci celej EÚ predložia iniciatívu Komisii,
 • organizátori sa potom stretnú so zástupcami Komisie a prediskutujú s nimi ciele iniciatívy.

Komisia po preskúmaní vášho návrhu odpovie a uvedie, aké opatrenia zamýšľa v prípade potreby prijať.

Pri príprave európskej iniciatívy občanov je potrebné riadiť sa príslušnými postupmi. Životný cyklus iniciatívy občanov môže trvať mesiace, ale aj roky!

Základom je príprava. Pomôžeme vám s tým:

 • na tomto webovom sídle nájdete podrobné informácie o celom procese,
 • fórum európskej iniciatívy občanov poskytuje usmernenia a poradenstvo o právnych a praktických aspektoch riadenia iniciatívy vrátane informácií o tom,
  • ako navrhnúť iniciatívu,
  • ako nadviazať kontakty s inými ľuďmi a ako vytvoriť skupinu organizátorov,
  • ako zbierať podpisy…

Mali by ste takisto vedieť, že ako organizátor budete môcť na zber vyhlásení o podpore bezplatne používať centrálny online systém zberu podpisov, ktorý spravuje Európska komisia. Tento systém je možné rýchlo nastaviť pre vašu iniciatívu a je v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Začnite iniciatívu

Po vytvorení skupiny, pripravení návrhu iniciatívy a zhromaždení všetkých potrebných informácií je potrebné predložiť žiadosť o registráciu.

Zástupca vašej skupiny organizátorov musí na tento účel zriadiť účet organizátora s e-mailovou adresou (po zaregistrovaní iniciatívy sa zobrazí na tomto webovom sídle) a vyplniť príslušné polia.

Poznámka: Prvým krokom k vytvoreniu účtu organizátora je vytvorenie účtu EU Login. Na tejto stránke si pozrite, ako prepojiť svoj mobilný telefón s účtom EU Login, aby sa zabezpečila silná dvojstupňová autentifikácia.  

 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?