Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Môže váš zámer vyústiť do iniciatívy občanov?

Aby ste získali predstavu, či váš návrh môže byť predmetom iniciatívy občanov, musíte si preveriť, že sa týka oblasti politiky, v rámci ktorej má právomoc, a že Komisia má právomoc predkladať návrhy právnych aktov v rámci tejto oblasti politiky.

Ak plánujete začať iniciatívu, jednou z informácií, ktoré sa vyžadujú na jej registráciu, sú ustanovenia zmluvy (článok alebo všeobecnejší odkaz), ktoré považujete za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami.

Komisia má právomoc navrhnúť právne akty Únie, keď:

  • sa v predmetnom článku zmluvy odkazuje na legislatívny postup („riadny legislatívny postup“ alebo „mimoriadny legislatívny postup“), okrem prípadu, že sa v samotnom článku uvádza opak (napr. v článku sa výslovne uvádza, že návrhy predkladá iná inštitúcia než Komisia);

ALEBO

  • sa v článku zmluvy výslovne ustanovuje, že Komisia zodpovedá za predloženie návrhu.
    Príklad: „Rada na návrh Komisie [...]“.

Oblasti politiky a príslušné články zmluvy

Potrebujete viac informácií?

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?