Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Skupina organizátorov

Iniciatívu občanov vždy predkladá skupina organizátorov.

Požiadavky

Skupina musí spĺňať nasledujúce tri požiadavky:

  1. Musí mať minimálne sedem členov, ktorí dovŕšili požadovaný vek na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu
    (18 rokov s výnimkou Belgicka, Malty a Rakúska, kde sa vyžaduje vek 16 rokov, a Grécka, kde sa vyžaduje vek 17 rokov).
  2. Členovia musia žiť aspoň v siedmich rôznych krajinách EÚ. Musia byť občanmi EÚ, ale nemusia byť štátnymi príslušníkmi siedmich rôznych krajín EÚ. Skupinu môžu tvoriť napríklad traja portugalskí a štyria litovskí štátni príslušníci, ak žijú v siedmich rôznych krajinách EÚ.
  3. Ani jeden z tohto minimálneho počtu siedmich členov nesmie byť poslancom Európskeho parlamentu.

Kontaktné osoby

Skupina musí spomedzi svojich členov vybrať zástupcu a náhradníka, ktorí budú v jej mene komunikovať a konať.

Budú vystupovať ako kontaktné osoby, ktoré počas celého postupu zabezpečia spojenie medzi skupinou a Komisiou.

Právna forma skupiny

Na účely riadenia iniciatívy si môžete, ale nemusíte vytvoriť právny subjekt. Daný subjekt musí byť registrovaný v členskom štáte EÚ a musí zodpovedať príslušným vnútroštátnym predpisom.

Ak si vytvoríte právny subjekt, zástupca skupiny musí byť poverený konať v mene subjektu.

Ďalšie informácie

 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?