Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaohjeet – Kysymys 2

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Tietosuojaohjeet – Kysymys 2

Tuenilmausten keruu paperilomakkeilla: Mitä velvoitteita on järjestäjäryhmän edustajalla, joka toimii yksin rekisterinpitäjänä? 

Koskee skenaariota 2 , kun ei käytetä komission tiedostojenvaihtopalvelua

Kun järjestäjäryhmän edustaja toimii yksin rekisterinpitäjänä, hänen on varmistettava, että tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen tietosuojalainsäädännön ja kansalaisaloiteasetuksen mukaisesti.

Edustajan pitää muun muassa

  • arvioida ennen tietojen käsittelyä, millainen vaikutus käsittelytoimilla on allekirjoittajien oikeuksiin ja vapauksiin, esimerkiksi ovatko kerätyt tiedot arkaluontoisia (jos ovat, on nimettävä tietosuojavastaava ja tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi)
  • laatia tietojenkäsittelytoimia koskeva seloste ja tarvittaessa päivittää sitä
  • varmistaa tarvittavin toimin, että henkilötiedot ovat suojassa kaikenlaiselta laittomalta käsittelyltä (esim. tietoja ei tuhota tai hävitetä tahattomasti tai laittomasti, ei muuteta eikä luovuteta tai paljasteta luvatta, etenkään siirrettäessä tietoja verkossa) – vaadittavat toimet vaihtelevat sen mukaan, kerätäänkö tuenilmauksia paperilomakkeilla vai verkossa
  • antaa allekirjoittajille tietoa heidän henkilötietojensa käsittelystä, tietosuojasta ja heidän oikeuksistaan
  • varmistaa, että allekirjoittajat saavat vastauksen kysymyksiinsä ja pyyntöihinsä, joita he voivat esittää yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla
  • varmistaa tietoturva siirrettäessä tuenilmauksia kansallisille viranomaisille tarkastettaviksi
  • varmistaa, että kerättyjä henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, joka määritellään kansalaisaloiteasetuksessa
  • ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle pääsääntöisesti 72 tunnin kuluessa siitä, kun asia on tullut ilmi, ja tehdä pyydettäessä yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa
  • varmistaa, että kaikki tuenilmaukset ja niiden jäljennökset tuhotaan säädettyjen säilytysaikojen puitteissa.

Yllä oleva luettelo on laadittu vain tiedotustarkoituksiin, eikä se vapauta järjestäjiä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista velvoitteista.

Viitteet

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?