Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaohjeet – Kysymys 10

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Tietosuojaohjeet – Kysymys 10

Miten käsitellään henkilötietoja koskevia allekirjoittajien pyyntöjä? 

Koskee skenaariota 2 , kun ei käytetä komission tiedostojenvaihtopalvelua

Kansalaisaloitteen allekirjoittajalla (eli tuenilmauksen antajalla) on 'rekisteröidyn' oikeudet niiden henkilötietojensa suhteen, joita käsitellään tuenilmauksen yhteydessä. Hänellä on oikeus esittää järjestäjäryhmän edustajalle seuraavat pyynnöt:

  • pyyntö saada nähdä henkilötietonsa
  • pyyntö oikaista henkilötietonsa
  • pyyntö poistaa henkilötietonsa
  • pyyntö rajoittaa henkilötietonsa käsittelyä.

Jos allekirjoittaja on antanut suostumuksen sähköpostiosoitteensa käyttöön, hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa (eli peruuttaa tiedotusaineiston tilaus).

Jos allekirjoittaja esittää henkilötietojaan koskevan pyynnön, mitä järjestäjäryhmän edustajan pitää selvittää?

  • Selvitä, käsitelläänkö kansalaisaloitteen yhteydessä kyseisen henkilön tietoja, eli onko kyseinen henkilö toimittanut tähän aloitteeseen liittyvän tuenilmauksen ja mahdollisesti myös sähköpostiosoitteen, johon on määrä toimittaa tietoa aloitteen käsittelyn etenemisestä.
    Tätä varten edustaja voi pyytää allekirjoittajalta lisätietoja, joiden avulla tämän asian voi varmistaa, esimerkiksi missä maassa tuenilmaus on annettu, minä ajankohtana tms. Riippumatta siitä, antaako allekirjoittaja näitä tietoja, edustajan on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin vastaamaan pyyntöön säädetyssä määräajassa.
  • Selvitä, onko pyynnön esittäjä varmasti se henkilö, jonka henkilötietoja pyyntö koskee, tai hänen laillinen edustajansa, eli onko hänellä oikeus esittää tällainen pyyntö.

Edustaja voi tiedustella henkilöllisyystodistusta tai tuenilmauksen yksilöllistä tunnistetta.

Miten pyyntöön vastataan?

Kun kumpikin kohta on selvitetty ja vahvistettu, pyyntö pitää käsitellä. Vastaus voidaan antaa pyytäjälle kirjallisesti, sähköisesti tai jopa suullisesti. Pyyntöön pitää vastata viipymättä tai viimeistään kuukauden kuluttua.

Jos allekirjoittajan pyynnöt eivät ole ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia (esim. toistuvia), vastaus on annettava maksutta.

TÄRKEÄÄ: 

Jos pyyntö koskee komission keskitetyllä keruujärjestelmällä kerättyjä henkilötietoja, allekirjoittajien pyynnöt käsittelee komissio, joka toimii yhteisrekisterinpitäjänä. Edustaja on velvollinen ainoastaan toimittamaan allekirjoittajien pyynnöt komissiolle.

Viitteet:

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?