Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 2

Înapoi la pagina principală a Orientărilor pentru organizatori cu privire la protecția datelor

 

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 2

Colectarea pe suport de hârtie – Care sunt obligațiile reprezentantului grupului de organizatori, în calitate de operator unic de date? 

Se aplică în scenariul 2, exceptând cazul în care transmiterea declarațiilor de susținere se face prin intermediul serviciului de transfer de fișiere al Comisiei.

În calitate de reprezentant al grupului de organizatori, atunci când acționați în calitate de operator unic de date, trebuie să vă asigurați că datele sunt prelucrate în conformitate cu RGPD, cu legislația națională aplicabilă și cu Regulamentul privind Inițiativa cetățenească europeană și trebuie să puteți demonstra acest lucru.

Printre altele, trebuie:

  • să evaluați impactul operațiunilor de prelucrare asupra drepturilor și libertăților persoanelor vizate; trebuie să evaluați inclusiv măsura în care datele colectate sunt sensibile, și aceasta înainte de a începe prelucrarea datelor (dacă datele semnatarilor sunt sensibile, trebuie să numiți un responsabil pentru protecția datelor și să efectuați o evaluare a impactului asupra protecției datelor).
  • să întocmiți și să păstrați o evidență a activităților de prelucrare.
  • să luați măsurile corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva formelor ilegale de prelucrare (distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea accidentală, modificarea, divulgarea sau accesul neautorizat, în special în cazul în care prelucrarea implică transmiterea de date într-o rețea etc.). Aceste măsuri pot varia în funcție de modul în care este efectuată colectarea, pe suport de hârtie sau online.
  • să informați semnatarii cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, modul în care este asigurată protecția acestora și drepturile pe care și le pot exercita.
  • să răspundeți corespunzător la întrebările și cererile semnatarilor, formulate în temeiul RGPD.
  • să garantați securitatea datelor în timpul transferului declarațiilor de susținere colectate către statele membre, în vederea verificării.
  • să vă asigurați că datele cu caracter personal colectate nu sunt utilizate în afara scopului definit în Regulamentul privind Inițiativa cetățenească europeană.
  • să notificați orice încălcare a securității datelor cu caracter personal autorității competente de supraveghere a protecției datelor, în principiu în termen de 72 de ore din momentul în care vi s-a adus la cunoștință și să cooperați, la cerere, cu autoritățile de supraveghere a protecției datelor.
  • să vă asigurați că toate declarațiile de susținere și eventualele copii ale acestora sunt distruse, în conformitate cu termenele aplicabile de păstrare a datelor.

Lista de mai sus este furnizată doar în scop informativ și nu scutește organizatorii de obligațiile care le sunt direct aplicabile în temeiul RGPD.

Trimiteri:

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?