Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaohjeet – Kysymys 8

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Tietosuojaohjeet – Kysymys 8

Mitkä ovat tietosuojavastaavan tehtävät? 

Missä tilanteissa on nimettävä tietosuojavastaava?

Tietosuojavastaava on lainsäädännön mukaan nimettävä silloin, kun käsitellään arkaluontoisia tietoja laajamittaisesti.

Tietosuojavastaava voi kuulua organisaation henkilökuntaan, tai hän voi toimia organisaation ulkopuolelta sopimussuhteella. Tietosuojavastaava voi olla henkilö tai organisaatio.

Mitkä ovat tietosuojavastaavan tehtävät ja vastuualueet?

Tietosuojavastaava avustaa rekisterinpitäjää kaikissa henkilötietojen suojaan liittyvissä kysymyksissä. Tehtävät ja vastuualueet eritellään tietosuojavastaavia koskevissa ohjeissa, jotka on laatinut Euroopan tietosuojaneuvosto.

Jos kansalaisaloitteelle nimetään tietosuojavastaava, hänen yhteystietonsa mainitaan aloitteen sivulla kansalaisaloiterekisterissä ja tietosuojalausekkeessa

TÄRKEÄÄ: 

Joissakin tapauksissa komissio on vastuussa tietyistä tietojenkäsittelytoimista yhteistä rekisterinpitoa koskevan sopimuksen nojalla (skenaario 1). Tällöin komission tietosuojavastaava valvoo, että komissio täyttää velvoitteensa, joista säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta EU:n toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetussa asetuksessa. Järjestäjät voivat nimetä tietosuojavastaavan yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti niille käsittelytoimille, joista he ovat vastuussa yhteisrekisterinpitäjänä.  

Viitteet:

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?