Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 17

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 17

Към кой национален надзорен орган трябва да се обърнете по въпроси, свързани с обработването на лични данни? 

По своето естество процесът на събиране на изявления за подкрепа в поне седем държави членки е трансграничен и няколко органа за защита на данните могат да бъдат компетентни.

За всички участници в този процес е по-лесно да работят само с един орган за защита на данните. За целта могат да се използват разпоредбите на ОРЗД относно водещия надзорен орган. Водещият надзорен орган е надзорният орган в държавата членка на основното място на установяване или на единственото място на установяване на администратора на лични данни.

Поддръжниците обаче могат да подадат жалба до водещия надзорен орган или до органа за защита на данните в държавата членка, в която обичайно пребивават или работят или в която е извършено предполагаемото нарушение, ако смятат, че техните данни се обработват незаконосъобразно.

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?