Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 3

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 3

Känsliga uppgifter – när räknas undertecknarnas uppgifter som en särskild kategori av personuppgifter?

Uppgifter om bland annat religion, politiska åsikter och hälsa betraktas som en särskild kategori uppgifter (känsliga uppgifter) enligt GDPR och EUDPR och har ett starkare skydd. De som behandlar känsliga personuppgifter måste vidta särskilda skyddsåtgärder.

Att stödja ett medborgarinitiativ är en politisk handling som t.ex. kan avslöja ens politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse eller sexuella läggning.

Så här står det i skäl 12 i förordningen om det europeiska medborgarinitiativet:

”Även om de personuppgifter som behandlas vid tillämpningen av denna förordning kan inbegripa känsliga uppgifter till följd av medborgarinitiativets karaktär som instrument för deltagandedemokrati, är det berättigat att kräva personuppgifter av de personer som stöder medborgarinitiativ och att behandla dessa uppgifter om detta krävs för att göra det möjligt att kontrollera stödförklaringarna i enlighet med nationell rätt och praxis.”

Om personuppgifterna räknas som ”känsliga uppgifter” måste ni vidta ytterligare åtgärder för att behandlingen ska vara laglig. Ni måste bland annat utse ett dataskyddsombud. Om ni behandlar känsliga uppgifter i stor skala måste ni också göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

OBS:

För uppgiftsbehandling där ni delar personuppgiftsansvaret med kommissionen har kommissionen redan tagit hänsyn till att uppgifterna kan vara känsliga. Alla uppgifter sparas i krypterad form och kommissionen gör en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Kommissionens dataskyddsombud övervakar att kommissionen fullgör sina skyldigheter enligt EUDPR när det gäller den behandling som kommissionen ansvarar för.

EU-lagstiftning:

 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?