Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 17

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 17

Vilken nationell tillsynsmyndighet kan vi kontakta för frågor om skydd av personuppgifter? 

Eftersom underskrifter måste samlas in i minst sju länder kan det finnas flera dataskyddsmyndigheter som är behöriga.

Det är alltid lättare att ha kontakt med en enskild myndighet, och därför finns principen om ansvarig tillsynsmyndighet enligt GDPR. Den ansvariga dataskyddsmyndigheten definieras som tillsynsmyndigheten i det EU-land där den personuppgiftsansvariga har sitt enda eller huvudsakliga verksamhetsställe.

Undertecknarna kan dock lämna in ett klagomål till myndigheten i det land där de bor eller arbetar, eller där det påstådda intrånget begicks, om de anser att deras uppgifter har behandlats i strid med reglerna.

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?