Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 7

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 7

Jak przygotować rejestr czynności przetwarzania danych?

Dotyczy scenariusza 2 (przedstawiciel występuje w roli wyłącznego administratora danych), z wyjątkiem korzystania z opracowanej przez Komisję usługi wymiany plików

Prowadzenie rejestru jest prawnie wymagane szczególnie w przypadku przetwarzania danych wrażliwych.

Rejestr czynności przetwarzania to pisemny dokument, który powinien zawierać przede wszystkim następujące elementy:

UWAGA:

Nie ma konieczności tworzenia osobnego rejestru obejmującego operacje przetwarzania prowadzone w ramach współadministrowania z Komisją, ponieważ takie przetwarzanie jest już objęte rejestrem czynności przetwarzania ustanowionym przez Komisję (zob. scenariusz 1) oraz korzystanie z opracowanej przez Komisję usługi wymiany plików w ramach scenariusza 2). W swojej dokumentacji/na swojej stronie internetowej należy umieścić link do rejestru Komisji.

Odniesienia:

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?