Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 7

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 7

Hur förbereder jag ett databehandlingsregister?

Detta gäller scenario 2 (företrädaren är ensam personuppgiftsansvarig), utom för användningen av kommissionens fildelningstjänst.

Att föra register över behandlingen av personuppgifter är ett rättsligt krav, och särskilt viktigt om känsliga uppgifter behandlas.

Registret ska vara en skriftlig handling med följande information:

OBS:

Du behöver inte ta fram ett separat register över sådan uppgiftsbehandling där ni delar personuppgiftsansvaret med kommissionen, eftersom den redan omfattas av kommissionens register över behandlingen (se scenario 1 och användningen av kommissionens fildelningstjänst enligt scenario 2). Lägg då i stället in en länk till kommissionens register i er egen dokumentation eller på er webbplats.

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?