Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 7

Mur lura għall-paġna ewlenija tal-Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-organizzaturi

 

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 7

Kif għandek tipprepara rekord tal-ipproċessar tad-data?

Japplika għax-Xenarju tal-Każ 2 (ir-rappreżentant jaġixxi bħala l-uniku kontrollur tad-data), ħlief fir-rigward tal-użu tas-servizz ta’ skambju ta’ files tal-Kummissjoni.

Iż-żamma tar-rekord hi legalment meħtieġa b’mod partikolari meta tkun qed tiġi pproċessata data sensittiva.

Rekord tal-attivitajiet ta’ pproċessar hu dokument bil-miktub, li jeħtieġ li jinkludi b’mod partikolari:

JEKK JOGĦĠBOK INNOTA:

Ma għandekx għalfejn tipproduċi rekord separat li jkopri l-operazzjonijiet ta’ pproċessar imwettqa taħt kontroll konġunt mal-Kummissjoni, peress li dawn diġà huma koperti mir-rekord tal-attivitajiet ta’ pproċessar stabbilit mill-Kummissjoni (ara x-Xenarju tal-Każ 1) u l-użu tas-servizz ta’ skambju tal-files tal-Kummissjoni skont ix-Xenarju tal-każ 2). Għandek tipprovdi link għar-rekord tal-Kummissjoni fid-dokumentazzjoni/sit web tiegħek stess.

Referenzi:

  • L-Artikolu 30 tal-GDPR.
  • L-Artikolu 31 tal-EUDPR.
Tixtieq titgħallem u tikkollabora?