Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 7

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 7

Ako pripraviť záznam o spracúvaní údajov?

Vzťahuje sa na scenár 2 (zástupca koná ako jediný prevádzkovateľ) s výnimkou využitia služby Komisie na výmenu súborov.

Uchovávanie záznamu sa podľa práva vyžaduje najmä vtedy, keď sa spracúvajú citlivé údaje.

Záznam o spracovateľských činnostiach je písomný dokument, ktorý musí obsahovať najmä:

UPOZORNENIE:

Nemusíte vypracovať osobitný záznam zahŕňajúci spracovateľské operácie vykonávané v rámci spoločného prevádzkovania s Komisiou, pretože tie sú už zahrnuté v zázname o spracovateľských činnostiach vypracovanom Komisiou (pozri scenár 1)a pri využívaní služby Komisie na výmenu súborov v rámci scenára 2). Vo svojej vlastnej dokumentácii/na svojom webovom sídle by ste mali uviesť odkaz na záznam Komisie.

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?