Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Treoir maidir le Cosaint Sonraí - Ceist 7

Téigh siar chuig príomhleathanach na Treorach maidir le Cosaint Sonraí do na heagraithe

 

Treoir maidir le Cosaint Sonraí - Ceist 7

Cén dóigh ar cheart duit taifead ar phróiseáil sonraí a ullmhú?

Tá feidhm aige maidir le Cás 2 (is amhlaidh a fheidhmíonn an t-ionadaí mar rialaitheoir sonraí aonair), ach amháin a mhéid a bhaineann le húsáid sheirbhís malartaithe comhad an Choimisiúin.

Is ceanglas dlíthiúil é taifead a choinneáil go háirithe i gcás ina bhfuil sonraí íogaire á bpróiseáil.

Doiciméad i scríbhinn is ea taifead de ghníomhaíochtaí próiseála, inar gá an méid seo a leanas a chur san áireamh go háirithe:

TABHAIR DO D’AIRE:

Ní gá duit taifead ar leith a tháirgeadh lena gcumhdaítear oibríochtaí próiseála a dhéantar faoi rialú comhpháirteach leis an gCoimisiún, ós rud é go gcumhdaítear iad sin cheana féin leis an taifead ar ghníomhaíochtaí próiseála arna mbunú ag an gCoimisiún (féach Cás 1) agus úsáid sheirbhís malartaithe comhad an Choimisiúin faoi Chás 2). Ba cheart duit nasc chuig taifead an Choimisiúin a chur ar fáil i do dhoiciméadacht féin/do shuíomh gréasáin féin.

Tagairtí:

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?