Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 7

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 7

Как да подготвите регистър за дейностите по обработване на данни?

Важи за сценарий 2 (представителят действа като единствен администратор на лични данни) освен по отношение на използването на услугата на Комисията за обмен на файлове.

Поддържането на регистър е законово изискване, особено в случаите на обработване на чувствителни данни.

Регистърът на дейностите по обработване е писмен документ, който трябва да включва следната информация:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не е необходимо да изготвяте отделен регистър относно операциите по обработване, извършвани в рамките на съвместно администриране на лични данни с Комисията, тъй като Комисията вече е изготвила запис за дейностите по обработване (вижте сценарий 1 и въпроса относно използването на услугата на Комисията за обмен на файлове при сценарий 2). Трябва да предоставите връзка към записа на Комисията във вашата документация/уебсайт.

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?