Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 7 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 7 klausimas

Kaip parengti duomenų tvarkymo įrašą?

Taikoma 2 atvejo scenarijui (atsakingas asmuo veikia kaip vienintelis duomenų valdytojas), išskyrus atvejus, kai naudojamasi Komisijos keitimosi rinkmenomis paslauga.

Teisiškai privaloma saugoti įrašus, visų pirma tais atvejais, kai tvarkomi neskelbtini duomenys.

Duomenų tvarkymo veiklos protokolas yra rašytinis dokumentas, kuriame visų pirma turi būti nurodyta:

PASTABA

Jums nereikia pateikti atskiro įrašo, kuriame būtų nurodytos duomenų tvarkymo operacijos, atliktos bendrai su Komisija, nes jos jau įtrauktos į Komisijos sukurtą duomenų tvarkymo veiklos registrą (žr. 1 atvejo scenarijų) ir naudojimąsi Komisijos keitimosi rinkmenomis paslaugomis pagal 2 atvejo scenarijų). Turėtumėte pateikti nuorodą į Komisijos įrašus savo dokumentuose ir (arba) interneto svetainėje.

Nuorodos

Norite mokytis ir bendradarbiauti?