Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 7. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 7. jautājums

Kā sagatavot reģistru attiecībā uz datu apstrādi?

Attiecas uz 2. scenāriju (pārstāvis, kurš rīkojas kā vienīgais datu pārzinis), izņemot Komisijas piedāvātā failu apmaiņas pakalpojuma izmantošanu.

Reģistra uzturēšana ir noteikta par juridisku pienākumu, īpaši tad, ja tiek apstrādāti sensitīvi dati.

Apstrādes darbību reģistrs ir rakstisks dokuments, kuram jāsatur šāda informācija:

PIEZĪME.

Jums nav jāveido atsevišķs reģistrs, kas aptver tās apstrādes darbības, par kurām atbildību uzņematies kopīgi ar Komisiju, jo šādu apstrādi jau aptver Komisijas izveidotais apstrādes darbību reģistrs (skatīt 1. scenāriju) un Komisijas piedāvātā failu apmaiņas pakalpojuma izmantojums saskaņā ar 2. scenāriju). Jums jāsniedz saite uz Komisijas reģistru savos dokumentos/savā tīmekļvietnē.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?