Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Преглед на ЕГИ през 2023 г.

Преглед

Европейската комисия трябва периодично да извършва преглед на функционирането на Европейската гражданска инициатива. Тя представя своите констатации в доклади до Европейския парламент и Съвета. 

Комисията прие първия си доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) 2019/788 на 6 декември 2023 г. При прегледа тя се съсредоточи върху инициативите, регистрирани от 1 януари 2020 г. нататък, и инициативите, регистрирани съгласно първия регламент за ЕГИ, които към 1 януари 2020 г. все още бяха на различни етапи от процедурата на ЕГИ. 

Комисията проведе редица консултации и използва данните от тях (налични само на английски език) при изготвянето на доклада за прегледа:

Докладът за прегледа включва констатациите от независимо проучване на техническите решения за организаторите на европейски граждански инициативи (достъпно само на английски език), проведено от външен екип за ИТ изследвания. В рамките на проучването бяха анализирани възможностите за решения за вграждане на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн на уебсайтовете на организаторите на ЕГИ, които Комисията би могла да предложи.

В доклада за прегледа също така се разглеждат различни въпроси, съдържащи се в резолюцията на Европейския парламент от 13 юни 2023 г. относно прилагането на регламентите относно европейската гражданска инициатива, и се допълва отговорът на Комисията на резолюцията на Европейския парламент. 

Вижте съобщението за медиите на Комисията и основните факти и цифри за периода на докладване.

Документи

COM_2023_787_BG
български
(535 KB - PDF)
Изтегляне
Factsheet - 2023 ECI review
alt=””
Английски
(1.98 MB - PDF)
Изтегляне
Consultations with ECI organisers
Английски
(659.41 KB - PDF)
Изтегляне
An online survey targeting Member State authorities
Английски
(452.56 KB - PDF)
Изтегляне
An online survey targeting citizens
Английски
(242.51 KB - PDF)
Изтегляне
An exit survey targeting ECI signatories
Английски
(164.19 KB - PDF)
Изтегляне
Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens Initiatives
Английски
(1.68 MB - PDF)
Изтегляне
Искате да научите повече и да си сътрудничите?