Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Voor cosmetica zonder dierenleed – Maak een einde aan dierproeven in Europa

Indiening en behandeling

Het burgerinitiatief “Voor cosmetica zonder dierenleed – Maak een einde aan dierproeven in Europa” is op 25 januari 2023 bij de Commissie ingediend, met 1 217 916 geverifieerde steunbetuigingen. Lees de persmededeling.

De organisatoren hadden op 17 maart 2023 een ontmoeting met vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Waarden en Transparantie Věra Jourová en commissaris voor Interne Markt Thierry Breton. Zie fotoreportage.

Op 25 mei 2023 vond in het Europees Parlement een openbare hoorzitting plaats. Zie opname.

Het initiatief is op 10 juli 2023 besproken tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Zie opname.

De Commissie heeft op 25 juli 2023 een mededeling aangenomen waarin zij reageert op het initiatief “Voor cosmetica zonder dierenleed – Maak een einde aan dierproeven in Europa”. Lees het persbericht.

 

Antwoord van de Europese Commissie

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
Nederlands
(1.32 MB - PDF)
Downloaden

 

Belangrijkste conclusies van de mededeling:

De Commissie presenteert de volgende maatregelen om het aantal dierproeven verder te beperken in reactie op de specifieke doelstellingen van het Europees burgerinitiatief:

  • Bescherming en versterking van het verbod op dierproeven voor cosmetische producten. De EU-cosmeticaverordening verbiedt het in de handel brengen van cosmetische producten die op dieren zijn getest, maar dit verbod geldt niet voor veiligheidstests die op grond van de EU-verordening inzake registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach-verordening) vereist zijn om de risico’s van chemische stoffen voor werknemers en het milieu te beoordelen. Het raakvlak tussen beide wetgevingsteksten wordt momenteel beoordeeld in twee zaken voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Commissie zal de uitkomst van deze rechtszaken met het oog op eventuele toekomstige wetswijzigingen in overweging nemen.
  • De EU-wetgeving inzake chemische stoffen aanpassen. De Commissie zal met alle betrokken partijen samenwerken aan een stappenplan om chemische veiligheidsbeoordelingen dierproefvrij te maken. Het stappenplan zal dienen als leidraad voor toekomstige maatregelen en initiatieven met het oog op die toekomstige beperking en uiteindelijke uitbanning van het gebruik van dierproeven in het kader van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen.
  • Modernisering van de wetenschap in de EU. De Commissie zal door middel van passende financiering uitgebreide steun blijven verlenen aan de ontwikkeling van alternatieve benaderingen. Zij zal ook een reeks maatregelen nemen om het aantal dierproeven in het kader van onderzoek, onderwijs en opleiding sneller af te bouwen.

Vervolg

Hier vindt u informatie over de vervolgmaatregelen van de Commissie en de andere instellingen in reactie op het burgerinitiatief.

Follow-upvergadering

Op 8 november 2023 had commissaris Virginijus Sinkevičius een ontmoeting met de organisatoren van “Voor cosmetica zonder dierenleed – Maak een einde aan dierproeven in Europa ” om het antwoord van de Commissie op het initiatief te bespreken.

Start van de werkzaamheden met betrekking tot de routekaart

In het najaar van 2023 is de Commissie beginnen werken aan een stappenplan voor de geleidelijke afschaffing van dierproeven voor chemische veiligheidsbeoordelingen, zoals aangekondigd in haar antwoord op het EBI.

Een workshop met belanghebbenden, waaronder de organisatoren van het initiatief, is gepland voor 11 en 12 december 2023. Dit zal een vertrekpunt zijn voor de ontwikkeling van de routekaart en zal belanghebbenden de gelegenheid bieden om input te leveren en mogelijke benaderingen te bespreken om methoden zonder dierproeven in de wetgeving inzake chemische stoffen op te nemen.

De workshop zal casestudy’s omvatten die betrekking hebben op twee aandachtsgebieden, die zullen helpen bij het vaststellen van de stappen die nodig zijn om de routekaart op te stellen, evenals een onderdeel over hoe dierproefvrije methoden beter in regelgeving kunnen worden omgezet, hetgeen essentieel is om de doelstelling van wetgeving inzake chemische stoffen zonder dierproeven te verwezenlijken.

Arresten van het Gerecht over het verband tussen Reach en de verordening cosmetische producten (T-655/20 en T-656/20)

Zoals vermeld in het antwoord op de eerste doelstelling van het initiatief – “bescherming en versterking van het verbod op dierproeven voor cosmetische producten” – werd het raakvlak tussen de Reach-verordening en de cosmeticaverordening op dat moment beoordeeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Gerecht heeft op 22 november 2023 arresten gewezen en verduidelijkt dat bedrijven die chemische stoffen vervaardigen of invoeren die uitsluitend in cosmetische producten worden gebruikt, op grond van de Reach-verordening verplicht zijn informatie te verstrekken (indien nodig verkregen door middel van dierproeven) over gevaarlijke eigenschappen voor de veiligheidsbeoordeling van werknemers die deze stoffen vervaardigen of verwerken.

De Commissie zal de arresten van het Gerecht zorgvuldig in overweging nemen met het oog op eventuele toekomstige maatregelen.

Meer weten en samenwerken?